Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Matica srpska potpisali Sporazum o saradnji

Krajem prethodne sedmice, u prostorijama Matice srpske potpisan je Sporazum o partnerstvu Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Matice srpske u Novom Sadu. Sporazum su potpisali Predrag Novikov, direktor Fonda i prof. dr Dušan Nikolić, generalni sekretar Matice srpske.

Sa strane Fonda istaknuta je spremnost da predstavništvo AP Vojvodine u Briselu u punoj meri podrži inicijativeMatice srpske u vezi sa promocijom kulturnog blaga i da u zajedničkim projektima podrži prioritete Maticesrpske vezane za obnavljenje resursa u pomenutim oblastima.

Profesor Nikolić je istakao značaj podrške koju je Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine uputio Matici srpskoj, posebno popitanju predstavljanja istorijskih, kulturnih, umetničkih i drugih sadržaja, kako u Briselu tako i u drugim evropskim prestonicama. Takođe je naznačena važnost zajedničkih projekata Matice srpske i Fonda sa kojim će se aplicirati prema evropskim fondovima. Tokom razgovora, s obe strane je podržana inicijativa da se u narednom periodu, u predstavništvu AP Vojvodine u Briselu, organizuje promocija Matice srpske i predstavljanje evropskim sagovornicima kulturnog bogatstva našeg naroda.