Fond na 14. sednici Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je 14. Sednicu na temu: Evropske integracije i regionalni razvoj – mogućnosti finansiranja iz fondova Evropske unije i drugih eksternih izvora finansiranja, kojoj je, pored članova Odbora, prisustvovao i Aleksandar Simurdić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine sa saradnicima.
Kroz aktivnu saradnju i dijalog Odbora sa Fondom „Evropski poslovi“, analizirani su rezultati međuregionalne saradnje u pogledu korišćenja sredstava iz EU fondova tokom programskog perioda od 2014. do 2021. godine, u kom su najznačajniji rezultati ostvareni u okviru saradnje između Mađarske i Srbije sa odobrenih 111 projekata u iznosu od 27 miliona evra bespovratne pomoći, uz značajno učešće i na programima transnacionalne saradnje i drugim programima EU. Akcenat tematske sednice bio je na sagledavanju potencijala AP Vojvodine u pogledu kapaciteta, mogućnosti i potencijala za korišćenje fondova Evroske unije u predstojećem programskom periodu do 2027. godine, a i ovom prilikom je posebno istaknuta potreba sveobuhvatnog i zajedničkog rada na pružanju podrške lokalnim samoupravama i jačanju institucionalnih kapaciteta u pisanju projekata, a u cilju intenzivnijeg učešća u programima finansiranim iz EU fondova.