Radi upoznavanja šire kulturne javnosti sa glavnim programom EU za kulturu „Kreativna Evropa“ i prenošenja važne poruke da je za uspešno dobijanje sredstava EU najpre neophodno imati dobru ideju i dobru volju, Desk Kreativna Evropa Srbija je organizovao Forum Kreativna Evropa 2015, koji je održan 27. i 28. aprila 2015. godine u Beogradu.

U realizaciju programa Foruma uključilo se preko sto predstavnika ustanova, organizacija i pojedinaca koji rade u kulturi, kao i Antena Deska Kreativna Evropa Srbija koja se nalazi u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Program je obuhvatio prezentacije i debate o projektima koji su dobili finansijsku podršku iz programa „Kreativna Evropa”, „speed date” sastanke sa profesionalcima iz kulture, izložbe, koncert, kao i prezentacije različitih izvora finansiranja u oblasti kulture, rada inostranih kulturnih centara u Srbiji, evropskih nagrada za arhitekturu i književnost.

Forum se odvijao u Zadužbini Ilije M. Kolarca budući da ova ustanova učestvuje u programu „Kreativna Evropa” s projektom „Kolarac – Take over“, čiji je osnovni cilj „osvajanje Kolarca“ i razvoj publike. Kolarac je ovom prilikom otvorio preko dvadeset svojih poznatih, ali i sasvim nepoznatih prostorija i ugostio je nove i različite grupe publike. Učesnici Foruma Kreativna Evropa 2015 imali su priliku da se informišu, edukuju, posavetuju, razmene ideje o novim projektima, da se zabave i sretnu sa velikim brojem kolega i saradnika u kulturi.