Četvrti sastanak upravnog odbora u okviru projekta „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“

Četvrti sastanak članova upravnog odbora projekta „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“ održan je u prostoru Male županijske vijećnice u Vukovaru dana 29. avgusta 2019. godine. Cilj sastanka je bio sagledavanje ostvarenih rezultata, kao i utvrđivanje dinamike narednih koraka, sa posebnim osvrtom na sprovođenje postupaka javnih nabavki i sprovođenje mera vidljivosti projekta.

Projekat „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“ sprovodi se u okviru Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, a usmeren je na unapređivanje kontinentalnog turizma u prekograničnom regionu sa ciljem generisanja održivog socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja. Partnerstvo na projektu čine Vukovarsko-Srijemska Županija, Turistička zajednica Vukovarsko-Srijemske Županije, Turistička organizacija Vojvodine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.