Evropska komisija je objavila Program rada za 2023. za program Kreativna Evropa, vredan 312 miliona evra, od čega će 90 miliona evra biti direktno uloženo u oporavak polja kulture i audiovizuelnih delatnosti od posledica korona krize.

U okviru potprograma Kultura, očekuje nas konkursni poziv za projekte organizacije rezidencijalnih boravaka, mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi, kao i 20% uvećane podrške namenjene sektorskoj podršci oblasti muzike, arhitekture i književnosti.

Više informacija na:

shorturl.at/epuHW