Jačanje saradnje AP Vojvodine i Gorenjske iz Slovenije

Na poziv Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a u cilju jačanja procesa regionalne saradnje i osnaživanja društvenog i ekonomskog razvoja institucija iz Autonomne pokrajine Vojvodine i Gorenjske, predstavnici Regionalne razvojne agencije Gorenjske iz Slovenije posetili su AP Vojvodinu.

Tom prilikom, 9. maja, održan je sastanak u prostorijama Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine kada su na temu stečenih iskustava u vezi sa implementacijom projekata sufinansiranih sredstvima iz EU fondova i mogućnosti sklapanja partnerstava institucija iz AP Vojvodine i Gorenjske razgovarali Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske, Jelena Vidović, projektni menadžer RRA Gorenjske, Vidosava Enderić, direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Jovan Podraščanin, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Ivana Đurica, pomoćnik direktora za evropske programe i projekte i Tijana Krstić Maravić iz Fonda „Evropski poslovi“ APV.

Aktivnosti Fonda „Evropski poslovi“ APV predstavila je Jelena Tošković koja je ujedno predstavila i IV ciklus Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji omogućava polaznicima sticanje kvalifikacija za upravljanje projektima finansiranim sredstvima Evropske unije.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske ima višedecenijsko iskustvo kada je reč o pisanju i implementaciji projekata koji se sufinansiraju iz EU sredstava što je prisutnima i dokazao Rok Šimenc, direktor RRA Gorenjske, predstavljajući impozantan broj realizovanih projekata na teritoriji Slovenije iz različitih oblasti kao što su turizam, privreda, kultura, itd. Direktor RRA Gorenjske prisutnima je ujedno i predstavio Regionalni razvojni program Gorenjske do 2020. godine.

Prikaz modela projektnog organizovanja sremskog regiona za implementaciju projekata u oblasti infrastrukture i lokalnog ekonomskog razvoja predstavio je Milan Mirić, direktor Regionalne razvojne agencije Srem i na taj način predstavnicima iz Slovenije ukazao na formiranje regionalnih projekata i projekata međuopštinske saradnje u Sremu.

Ponosni na činjenicu da je Novi Sad dobio titulu Evropske prestonice kulture 2021, iskoristili smo priliku da predstavnicima iz Slovenije predstavimo i taj projekat, a za samu prezentaciju projekta bio je zadužen Đula Ribar iz Fondacije Novi Sad 2021.

Saradnja Fonda „Evropski poslovi“ APV i Regionalne razvojne agencije Gorenjske iz Slovenije osnažena je i potpisivanjem Protokola o saradnji ove dve institucije koji će u budućnosti doprineti razvoju partnerstava institucija iz AP Vojvodine i Gorenjske kroz realizaciju projekata koji se sufinansiraju iz sredstava EU, posebno transnacionalnih programa EU kao i boljoj razmeni primera dobre prakse.