Jačanje saradnje sa Slovenijom

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za finansije i Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine boravili su Sloveniji 7. i 8. jula 2014. godine. Cilј posete, koja je deo pripremne faze za predstojeće iz

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za finansije i Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine boravili su Sloveniji 7. i 8. jula 2014. godine. Cilј posete, koja je deo pripremne faze za predstojeće izazove u evropskim integracionim tokovima, bili su sastanci u Ministartvu finansija Republike Slovenije i posebnoj Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj i evropsku kohezionu politiku. U okviru sastanaka u Ministarstvu finansija sa državnom sekretarkom gospođom Matejom Vraneš razgovaralo se o programskom budžetiranju i uspostavlјanju sistema za finansijsku podršku kada su u pitanju evropski programi i projekti koji se finansiraju iz EU fondova.

U Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj i evropsku kohezionu politiku razmatrane su mogućnosti kreiranja zajedničkih projekata i jačanja saradnje u sklopu pregovaračkih poglavlјa kroz koje Srbija trenutno prolazi i sveobuhvatnog procesa evropskih integracija. Republika Slovenija je jedna od prvih sa ovih prostora koja je prošla proces pridruživanja EU, te je dobro sagledavanje izazova i celokupnog procesa od izuzetne važnosti. Predstavnici Vlade Slovenije iskazali su podršku Srbiji na putu ka EU, a poseta Sloveniji otvorila je mogućnosti za zajedničku saradnju po pitanju kreiranja projekata koji bi se finansirali iz sredstava EU fondova.