Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti (EMBER)

Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti (EMBER)

Izvor finansiranja IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2007-2013.
Partneri na projektu
  1. Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska
  2. Sekretarijat Pokrajinske vlade, Srbija
  3. Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
  4. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Srbija
  5. Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o., Hrvatska
  6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska
Oblast projekta Prevencija rizika
Trajanje projekta 05. okt 2016 – 05. jan 2018
Opis projekta

Opšti cilj:
Povećanje nivoa regionalne saradnje kroz uspostavljanje zajedničkog sistema i pristupa kao odgovora na plavljenje u slivu reke Save u pograničnom regionu i unapređivanje nivoa spremnosti pograničnih opština u slivu reke Save za vanredne situacije u slučaju poplava sa posebnim osvrtom na opštine u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Sremskom okrugu koje su stradale u prošlim poplavama.

Specifični ciljevi:

(1) Unapređivanje veština operativnih snaga, procedura spasavanja i harmonizacija aktivnosti tela nadležnih u vanrednim situacijama u prekograničnom regionu tokom i nakon poplava;

(2) Podizanje nivoa svesti lokalnog stanovništva o aktivnostima koje treba preduzeti u slučaju plavljenja u prekograničnom regionu.

Očekivani rezultati:
(1) Unapređene aktivnosti tela odgovornih za zaštitu i spasavanje sa obe strane granice u prekograničnom regionu;
(2) Povećani kapaciteti jedinica civilne zaštite i unapređeni resursi za reagovanje u vanrednim situacijama u slučaju poplava;
(3) Promovisan projekat i lokalno stanovništv edukovano kroz promotivne aktivnosti;
(4) Osnovan efektivan zajednički akcioni tim.

Glavne aktivnosti:
(1) Unapređenje aktivnosti zaštite i spasavanja u slučaju poplava

(2) Izgradnja kapaciteta i nabavka opreme
(3) Promocija i vidljivost projekta
(4) Upravljanje projektom

Ciljne grupe:
Štab za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije, Pokrajinski štab za vanredne situacije, Okružni štab za vanredne situacije za Sremski okrug, timovi za prevenciju i spasavanje na regionalnom i lokalnom nivou u oba prekogranična regiona.

Više informacija
Pogledajte sve vesti o projektu – Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti (EMBER)