Javni poziv za učešće u dvodnevnom seminaru o konkursima za projekte informisanja i medija u Novom Sadu

Antena Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje dvodnevni seminar o KONKURSIMA ZA PROJEKTE INFORMISANjA I MEDIJA u Novom Sadu od 21. do 22. februar 2023. godine sa početkom u 11 časova.
21. februara 2023. godine u Medija centru RTVa održaće se prvi dan dvodnevnog seminara, dok će 22. februara seminar biti održan u prostorijama Fonda „Evropski poslovi“ APV.
Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su do sada već učestvovali u projektima ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti. Prednost će imati ustanove i organizacije koje planiraju da konkurišu u ovoj godini.
Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa 2021-2027 sa fokusom na konkurse Medijske pismenosti i partnerstva.

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Takođe, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Broj mesta je ograničen, pa vas molimo da Vaš dolazak potvrdite na mail kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu do 20. februara do 14 časova.
Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/ organizacije.