Evropska komisija usvojila Interreg – IPA Program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija za 2014-2020.

Evropska komisija je 15. decembra 2015. godine usvojila Interreg IPA Program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija za period 2014-2020. godine.

Program ima za cilј da pruži podršku projektima prekogranične saradnje koji jačaju ekonomsku saradnju u pograničnom programskom području kroz održivo korišćenje prirodnih i kulturnih dobara. Program je usredsređen na unapređenje prekograničnog upravlјanja vodama i sistema sprečavanja rizika, smanjenje broja uskih grla u prekograničnom saobraćaju, podsticanje saradnje u oblasti turizma i kulturnog nasleđa i razvoj konkurentnosti MSP kroz inovacije.

Programska oblast obuhvata 9 županija/okruga: županije Bač-Kiškun i Čongrad u Mađarskoj i Zapadnobački, Severnobački, Južnobački, Severnobanatski, Centralnobanatski, Južnobanatski i Sremski okrug u Srbiji.

Za Program je izdvojeno 65,12 miliona evra iz Evropskog regionalnog razvojnog fonda (ERDF)/Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II). Ukupan budžet Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, uključujući nacionalnu stranu, odnosno doprinos projektnih partnera, iznosi 76,62 miliona evra.