Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine na Sajmu prakse i zapošljavanja

Фонд „Европски послови“ АП Војводине учествује на Сајму праксе и запошљавања који се одржава од 26. до 27. марта 2024. године у просторијама Економског факултета у Суботици, као и у просторијама Одељења Економског факултета у Новом Саду. Циљ организовања оваквог догађаја јесте да се што више повежу наука и пракса. С једне стране, овај Сајам обезбеђује студентима испуњавање обавеза у погледу стручне праксе и стицања стручних знања која су примењива у привреди. С друге стране, пружа могућност привреди да директно дође у контакт са потенцијалним кандидатима за запошљавање.

Поред Фонда „Евроспки послови“ АП Војводине, на Сајму учествује и 65 других организација, као што су: Wiener Stadtische осигурање Београд, Миленијум осигурање Београд, ProCredit банка, OTP банка Нови Сад, Банка Интеза, Еуро петрол Суботица, Виденов дигитал хаб, ЈКП Водовод и канализација, Регионална привредна комора Суботица, Адеко, JT International Сента, ComData, Plastikcam East Суботица, Институт интерних ревизора Србије, M&I Systems, COMING-COMPUTER Engineering, Levi9 Technology Services, Level Up Scholarships, NS Web Development, IcodeFactory, Carnex… итд.