HEAL – Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti

Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti

Izvor finansiranja IPA program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020
Partneri na projektu 1.    Crveni krst Vojvodine, Srbija
2.    Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
3.    Crvni krst Inđija, Srbija
4.    Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
Oblast projekta Socijalna i ekonomska inkluzija
Trajanje projekta 01. feb 2023 – 30. jul 2024
Opis projekta Opšti cilj projekta:
Doprinos poboljšanju opšteg zdravlja starijih građana povećanjem dostupnosti osnovnih zdravstveno-preventivnih usluga u ruralnim oblastima u prekograničnom regionu između Srbije i Bosne i Hercegovine

Specifični cilj projekta:
Unapređenje postojeće zdravstveno-preventivne usluge za starije građane kroz poboljšanje efikasnosti i sveobuhvatnosti prema trenutnim potrebama u Sremskom okrugu, i 5 kantona u Bosni i Hercegovini (Tuzlanskom kantonu, Posavskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu, Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu)

Očekivani rezultati:
1.    Razvijene nove standardizovane zdravstveno-preventivne usluge za starije građane u ruralnim oblastima
2.    Aktivirani lokalni mobilni timovi za pružanje zdravstveno-preventivnih usluga
3.    Sprovedena kampanja edukacije javnosti u oblasti javnog zdravlja

Glavne aktivnosti:
(1)    Standardizacija zdravstveno-preventivnih usluga koje će pružati lokalni mobilni timovi Crvenog krsta u ruralnim oblastima
(2)    Priprema nastavnog plana i programa za članove lokalnih mobilnih timova za rad na terenu
(3)    Obuka članova lokalnih mobilnih timova za rad na terenu
(4)    Formiranje lokalnih mobilnih timova za terenski rad u ruralnim oblastima
(5)    Obezbeđivanje opreme za lokalne mobilne timove za rad na terenu
(6)    Organizovanje info dana uz preventivne preglede za starije građane u ruralnim oblastima
(7)    Organizacija dana zdravstvene prevencije
(8)    Priprema promotivnog materijala
(9)    Organizacija stručnih konferencija
(10)    Projektni menadžment

Ciljne grupe:
Članovi lokalnih mobilnih timova Crvenog krsta iz 12 opština u prekograničnom regionu, starije osobe i njihove porodice, stanovništvo u 12 opština iz Sremskog okruga i kantona iz Bosne i Hercegovine sa fokusom na starija lica i članove njihovih porodica, članovi stručne zajednice koji rade sa starijim licima (socijalni radnici, medicinski radnici i dr.)

Više informacija
Pogledajte sve vesti o projektu – Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti