KREATIVNA EVROPA

Budžet:
2,44 milijardi evra
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.
Dodatne informacije:

Program treba da čuva, razvija i promoviše evropsku kulturnu i jezičku raznolikost i nasleđe.Treba da poveća kompetitivnost i ekonomski potencijal kulturnog i kreativnog, a naročito audiovizuelnog sektora.

Poboljšati umetničku i kulturnu saradnju na evropskom nivou; podržati stvaranje evropskih dela; ojačati ekonomsku, društvenu i internacionalnu dimenziju evropskog kulturnog i kreativnog sektora; podržati inovativnost i mobilnost;
ohrabriti saradnju i inovaciju, održivost i kompetitivnost;
promovisati međusektorske inovativne i kolaborativne projekte, kao i raznoliko, nezavisno i pluralističko medijsko okruženje / medijsku pismenost, podstičući tako slobodu umetničkog izražavanja, interkulturalni dijalog i socijalnu inkluziju.

PORED TOGA program Kreativna Evropa promoviše nastojanja i najbolje prakse koje doprinose postizanju ključnih prioriteta Evropske komisije, kao što su Zeleni dogovor (Green Deal), inkluzivnost i rodna ravnopravnost.

Razvoj publike
• Participativnost, interkulturni dijalog, veće učešće građana u kulturi, razvoj zajedničkog evropskog prostora i tržišta.
Mobilnost
• Jedinstven evropski prostor, zajednička kulturna baština, profesionalni razvoj pojedinaca, razmena znanja i iskustava.
Jačanje kapaciteta
• Digitalni prelaz, nove tehnologije, kreiranje novih profesija, Lisabonska strategija, intersektorska i interresorna saradnja.

Program Kreativna Evropa ima 3 potprograma - KULTURA,  MEDIJI i MEĐUSEKTORSKA SARADNJA.

1.    POTPROGRAM KULTURA – koja pokriva sve oblasti kulture i umetnosti (s izuzetkom audio- vizuelnih i filmskih delatnosti)

Glavne novine u okviru Kultura potprograma su:

 •    Jači naglasak na evropskom transnacionalnom stvaranju, cirkulaciji dela i inovacijama u kulturi i kreativnom sektoru;
 •     Lakši pristup finansiranju projekata kroz program Kreativna Evropa kroz veće stope sufinansiranja;
 •     Prilagođen program za finansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca;
 •    Aktivnosti usmerene na specifične potrebe u oblastima muzike, književnosti, arhitekture, kulturnog nasleđa, dizajna, mode i kulturnog turizma.

Konkursi u okviru potprograma KULTURA:

EVROPSKI PROJEKTI SARADNJE između kulturnih i kreativnih organizacija iz različitih zemalja;
EVROPSKE MREŽE kulturnih i kreativnih organizacija koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora;
EVROPSKE PLATFORME za promociju umetnika u nastajanju, uspostavljanje platforme za promociju novih umetnika i podsticanje evropskih programa za kulturna i umetnička dela;
CIRKULACIJA EVROPSKIH KNJIŽEVNIH DELA, inicijative da se prevedu i promovišu književna dela širom Evropske unije

Posebne akcije za nagrađivanje i promociju izvrsnosti i kreativnosti kao što su nagrade za književnost, muziku, arhitekturu i kulturno nasleđe, Evropske prestonice kulture i Oznaka evropske kulturne baštine.

2.    POTPROGRAM MEDIJI – obuhvata audiovizualni i filmski sektor.

Potprogram MEDIA će biti fokusiran na:
Podsticanje saradnje kako u okviru industrije tako i na evropskom nivou kako bi se globalno podržale evropske audio-vizuelna kompanije i evropski sadržaj;
Negovanje talenata odakle god da potiču i širenje učešća i saradnje među različitim zemalja;
Podršku upotrebe novih tehnologija kako bi se osiguralo potpuno iskorišćavanje digitalne transformacije;
Podsticanje ozelenjavanja industrije i uključivanje društvenih ciljeva kao što su rodna ravnopravnost i raznolikost.

Konkursi u okviru potprograma MEDIA su podeljeni u 4 grupe:
Sadržaj: podsticanje saradnje i inovacija u stvaranju i proizvodnji visokokvalitetnih dela.
Biznis: promocija poslovnih inovacija, konkurentnosti, mogućnosti rasta i razvoja talenata sa ciljem jačanja evropske industrije u odnosu na globalne konkurente.
Publika: jačanje pristupačnosti i vidljivosti audiovizuelnih dela među potencijalnom publikom, kroz podršku kanalima distribucije i inicijativama za razvoj publike.
Kulturna politika: podrška forumima za raspravu/ razmenu politika, istraživanja i izveštaja. Promovisanje aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti o različitim aspekima industrije.

3.    MEĐUSEKTORSKA SARADNJA – potprogram, koji olakšava saradnju među kreativnim sektorima i obuhvata sektor informativnih medija

Aktivnosti MEĐUSEKTORSKOG potprograma biće fokusirane na:
Transnacionalnu političku saradnju: promovisanje upoznavanja sa programom i podršku prenosivosti rezultata.
Laboratorije za kreativne inovacije: promovisanje inovativnih pristupa kreiranju sadržaja , dostupnosti, distribuciji i promociji u kulturnom i kreativnom sektoru.
Informativni mediji: podrška medijskoj pismenosti, kvalitetnom novinarstvu, slobodi medija i pluralizmu.

EVROPSKE NAGRADE:

Evropska prestonica kulture (nagrada Melina Mercouri)
Evropska nagrada za popularnu i savremenu muziku
Evropska nagrada za književnost
Evropska nagrada za kulturnu baštinu

SPECIJALNE AKTIVNOSTI:
Dani evropske Baštine
Muzika pokreće Evropu

Članice Evropske unije
Članice EFTA: Island, Norveška
Zemlje kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU: Albanija, BJR Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija
Zemlje susedstva: Gruzija, Moldavija, Ukrajina

 • Potprogram Kultura je namenjen organizacijama koje rade u polju kulture i umetnosti - muzejima, arhivima, galerijama, kulturnim centrima, univerzitetima i naučnim centrima, organizacijama civilnog društva, udruženjima umetnika, pozorištima, umetničkim kolektivima, itd.

  Potprogram MEDIA je namenjen kompanijama, organizacijama, festivalima, pojedincima i mrežama iz audiovizuelnog i multimedijalnog sektora – producentskim kućama za razvoj i produkciju inovativnih i kvalitetnih projekata iz oblasti filma i TV programa, producentskim kućama koje rade u industriji video igara, distribucijskim kućama i kompanijama za distribuciju i promociju evropskih filmova, filmskim festivalima, obrazovnim institucijama koje se bave filmom kao i za umrežavanje i profesionalno usavršavanje filmskih i audiovizuelnih profesionalaca.

Evropska komisija – Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu

www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Ministartsvo kulture i informisanja Republike Srbije
KULTURA DESK KREATIVNA EVROPA SRBIJA
Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, Srbija

ANTENA KULTURA DESKA KREATIVNA EVROPA SRBIJA
Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine
Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija

Kreativna Evropa
MEDIA DESK SRBIJA
Filmski centar Srbije
Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija

Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
http://kultura.kreativnaevropa.rs/lat/kontakt/

  1. PROGRAMSKI DOKUMENTI
   1.    Uredba o uspostavljanju programa Kreativna Evropa

   EU DOKUMENTI I INICIJATIVE
   1.    Evropska agenda za kulturu u globalizovanom svetu

   STRATEŠKI DOKUMENTI REPUBLIKE SRBIJE

   Brošura

EU pozivi

KREATIVNA EVROPA 2021-2027

02. oktobar 2023. - datum objavljivanja konkursa

31. maj 2024. - rok za podnošenje predloga projekta

Link