КРЕАТИВНА ЕВРОПА

 

Буџет:
2,44 милијарди евра
Трајање програма:
01. јануар 2021. – 31. децембар 2027.
Додатне информације:

Програм треба да чува, развија и промовише европску културну и језичку разноликост и наслеђе.Треба да повећа компетитивност и економски потенцијал културног и креативног, а нарочито аудиовизуелног сектора.

Побољшати уметничку и културну сарадњу на европском нивоу; подржати стварање европских дела; ојачати економску, друштвену и интернационалну димензију европског културног и креативног сектора; подржати иновативност и мобилност;
охрабрити сарадњу и иновацију, одрживост и компетитивност;
промовисати међусекторске иновативне и колаборативне пројекте, као и разнолико, независно и плуралистичко медијско окружење / медијску писменост, подстичући тако слободу уметничког изражавања, интеркултурални дијалог и социјалну инклузију.

ПОРЕД ТОГА програм Креативна Европа промовише настојања и најбоље праксе које доприносе постизању кључних приоритета Европске комисије, као што су Зелени договор (Green Deal), инклузивност и родна равноправност.

Развој публике
• Партиципативност, интеркултурни дијалог, веће учешће грађана у култури, развој заједничког европског простора и тржишта.
Мобилност
• Јединствен европски простор, заједничка културна баштина, професионални развој појединаца, размена знања и искустава.
Јачање капацитета
• Дигитални прелаз, нове технологије, креирање нових професија, Лисабонска стратегија, интерсекторска и интерресорна сарадња.

Програм Креативна Европа има 3 потпрограма - КУЛТУРА,  МЕДИЈИ и МЕЂУСЕКТОРСКА САРАДЊА.

1.    ПОТПРОГРАМ КУЛТУРА – која покрива све области културе и уметности (с изузетком аудио- визуелних и филмских делатности)

Главне новине у оквиру Култура потпрограма су:

  •     Јачи нагласак на европском транснационалном стварању, циркулацији дела и иновацијама у култури и креативном сектору;
  •    Лакши приступ финансирању пројеката кроз програм Креативна Европа кроз веће стопе суфинансирања;
  •    Прилагођен програм за финансирање мобилности уметника и професионалаца;
  •     Активности усмерене на специфичне потребе у областима музике, књижевности, архитектуре, културног наслеђа, дизајна, моде и културног туризма.

Конкурси у оквиру потпрограма КУЛТУРА:

ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКТИ САРАДЊЕ између културних и креативних организација из различитих земаља;
ЕВРОПСКЕ МРЕЖЕ културних и креативних организација које омогућавају конкурентност и међународну делатност културног и креативног сектора;
ЕВРОПСКЕ ПЛАТФОРМЕ за промоцију уметника у настајању, успостављање платформе за промоцију нових уметника и подстицање европских програма за културна и уметничка дела;
ЦИРКУЛАЦИЈА ЕВРОПСКИХ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА, иницијативе да се преведу и промовишу књижевна дела широм Европске уније

Посебне акције за награђивање и промоцију изврсности и креативности као што су награде за књижевност, музику, архитектуру и културно наслеђе, Европске престонице културе и Ознака европске културне баштине.

2.    ПОТПРОГРАМ МЕДИЈИ – обухвата аудиовизуални и филмски сектор.

Потпрограм МЕДИА ће бити фокусиран на:
Подстицање сарадње како у оквиру индустрије тако и на европском нивоу како би се глобално подржале европске аудио-визуелна компаније и европски садржај;
Неговање талената одакле год да потичу и ширење учешћа и сарадње међу различитим земаља;
Подршку употребе нових технологија како би се осигурало потпуно искоришћавање дигиталне трансформације;
Подстицање озелењавања индустрије и укључивање друштвених циљева као што су родна равноправност и разноликост.

Конкурси у оквиру потпрограма МЕДИА су подељени у 4 групе:
Садржај: подстицање сарадње и иновација у стварању и производњи висококвалитетних дела.
Бизнис: промоција пословних иновација, конкурентности, могућности раста и развоја талената са циљем јачања европске индустрије у односу на глобалне конкуренте.
Публика: јачање приступачности и видљивости аудиовизуелних дела међу потенцијалном публиком, кроз подршку каналима дистрибуције и иницијативама за развој публике.
Културна политика: подршка форумима за расправу/ размену политика, истраживања и извештаја. Промовисање активности које имају за циљ подизање свести о различитим аспекима индустрије.

3.    МЕЂУСЕКТОРСКА САРАДЊА – потпрограм, који олакшава сарадњу међу креативним секторима и обухвата сектор информативних медија

Активности МЕЂУСЕКТОРСКОГ потпрограма биће фокусиране на:
Транснационалну политичку сарадњу: промовисање упознавања са програмом и подршку преносивости резултата.
Лабораторије за креативне иновације: промовисање иновативних приступа креирању садржаја , доступности, дистрибуцији и промоцији у културном и креативном сектору.
Информативни медији: подршка медијској писмености, квалитетном новинарству, слободи медија и плурализму.

ЕВРОПСКЕ НАГРАДЕ:

Европска престоница културе (награда Melina Mercouri)
Европска награда за популарну и савремену музику
Европска награда за књижевност
Европска награда за културну баштину

СПЕЦИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ:
Дани европске Баштине
Музика покреће Европу

Чланице Европске уније
Чланице ЕФТА: Исланд, Норвешка
Земље кандидати и потенцијални кандидати за чланство у ЕУ: Албанија, БЈР Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија
Земље суседства: Грузија, Молдавија, Украјина

  • Потпрограм Култура је намењен организацијама које раде у пољу културе и уметности - музејима, архивима, галеријама, културним центрима, универзитетима и научним центрима, организацијама цивилног друштва, удружењима уметника, позориштима, уметничким колективима, итд.

    Потпрограм MEDIA је намењен компанијама, организацијама, фестивалима, појединцима и мрежама из аудиовизуелног и мултимедијалног сектора – продуцентским кућама за развој и продукцију иновативних и квалитетних пројеката из области филма и ТВ програма, продуцентским кућама које раде у индустрији видео игара, дистрибуцијским кућама и компанијама за дистрибуцију и промоцију европских филмова, филмским фестивалима, образовним институцијама које се баве филмом као и за умрежавање и професионално усавршавање филмских и аудиовизуелних професионалаца.

Европска комисија – Генерални директорат за образовање и културу

www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

Извршна агенција за програме у области образовања, културе и медија (ЕАЦЕА)

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Министартсво културе и информисања Републике Србије
КУЛТУРА ДЕСК КРЕАТИВНА ЕВРОПА СРБИЈА
Влајковићева 3, 11000 Београд, Србија

АНТЕНА КУЛТУРА ДЕСКА КРЕАТИВНА ЕВРОПА СРБИЈА
Фонд „Европски послови” АП Војводине
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад, Србија

Креативна Европа
МЕДИА ДЕСК СРБИЈА
Филмски центар Србије
Коче Поповића 9/3, 11000 Београд, Србија

Контакт подаци се налазе на следећем линку:
http://kultura.kreativnaevropa.rs/lat/kontakt/

ПРОГРАМСКИ ДОКУМЕНТИ
1.    Уредба о успостављању програма Креативна Европа

ЕУ ДОКУМЕНТИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
1.    Европска агенда за културу у глобализованом свету

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Брошура

ЕУ позиви

КРЕАТИВНА ЕВРОПА 2021-2027

02. октобар 2023. - датум објављивања конкурса

31. мај 2024. - рок за подношење предлога пројекта

Линк