HORIZONT EVROPA

Budžet:
95,5 milijardi evra
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.
Dodatne informacije:

Horizont Evropa je okvirni program EU za istraživanje i inovacije za period 2021-2027, sa budžetom od 95.5 milijardi evra, što ga čini najvećim otvorenim izvorom finansiranja za istraživanje i inovacije na svetu.

Cilj ovog programa je da se EU zadrži na čelu globalnih istraživanja i inovacija, da se ojačaju njeni naučni i tehnološki temelji, povećaju inovativni kapaciteti i konkurentnost, i ispune prioriteti građana, uključujući zelenu i digitalnu tranziciju.
Doprinos izgradnji društva i ekonomije zasnovanih na znanju i inovacijama kroz dodatna istraživanja, razvoj i podršku inovacijama.

Horizont Evropa je okvirni program EU za istraživanje i inovacije za period 2021-2027, sa budžetom od 95.5 milijardi evra, što ga čini najvećim otvorenim izvorom finansiranja za istraživanje i inovacije na svetu. Ovaj program podeljen je na 3 stuba, a svaki od njih se sastoji od određenih tematskih odeljaka koji obuhvataju sopstvene radne programe:

I stub - Izvrsnost u nauci (25 milijardi evra) ima za cilj povećanje globalne naučne konkurentnosti EU. Podržava nove istraživačke projekte, finansira stipendije za iskusne istraživače, mreže za obuku i razmenu doktoranada, i ulaže u istraživačke infrastrukture vrhunske klase.

II stub -  Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost (53.5 milijardi evra) podržava istraživanja povezana sa društvenim izazovima i jača tehnološke i industrijske kapacitete kroz 6 klastera i 5 misija, uključujući i Zajednički istraživački centar, koji podržava kreatore politika na EU i nacionalnom nivou, pružajući im nezavisne naučne dokaze i tehničku podršku.
Šest tematskih klastera pokrivaju čitav spektar ciljeva održivog razvoja:

 •            Zdravlje;
 •             Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo;
 •             Civilna bezbednost;
 •             Digitalizacija, industrija i svemir;
 •             Klima, energetika i mobilnost;
 •             Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina.

Pet misija, čija je realizacija oročena do 2030. godine, imaju za cilj rešavanje nekih od najvećih izazova sa kojima se suočava naše društvo i trebalo bi da pomognu u postizanju ključnih prioriteta politika EU:

 •             Prilagođavanje klimatskim promenama;
 •             Kancer;
 •             Klimatski neutralni i pametni gradovi;
 •             Zdravi okeani, mora, priobalne i kopnene vode;
 •             Zdravo tlo i hrana.

III stub - Inovativna Evropa (13.6 milijardi evra) ima za cilj da Evropu učini predvodnikom inovacija koje stvaraju nova tržišta, kao i da pomogne u razvoju ukupnog ambijenta inovacija u EU i pruži podršku tehnologijama koje podstiču integraciju trougla znanja o obrazovanju, istraživanju i inovacijama.

•    Članice Evropske unije
•    Pridružene zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora, Farska ostrva, Izrael, Island, Moldavija, Norveška, Srbija, Turska, Švajcarska (delimično učešće), Ukrajina.

Pravo učešća na ovom programu imaju MSP, velike kompanije, istraživačke grupe, instituti, univerziteti, NVO, ali za razliku od prethodnih programa, sada je po prvi put omogućeno učešće i pojedinaca.
Pojedinci, institucije i preduzeća iz Srbije u programu učestvuju ravnopravno sa onima iz država članica Evropske unije.

Kontakt tačke programa u Srbiji:
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Nemanjina 22–26
11000 Beograd, Srbija

Dodatne informacije:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en