Evropska inicijativa za solidarnost

Budžet:
1,009  milijardi evra
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.
Dodatne informacije:

Internet stranica programa:
https://youth.europa.eu/solidarity_en

Evropska inicijativa za solidarnost (European Solidarity Corps) je program Evropske unije koja omogućava mladima da, u svojim zemljama ili inostranstvu, volontiraju ili rade na projektima koji su od koristi zajednicama i ljudima širom Evrope. Kako naziv govori, solidarnost predstavlja zajedničku vrednost u Evropskom društvu i pruža jedinstvo sa ciljem prevazilaženja sadašnjih i budućih kriznih situacija.

Koje aktivnosti podupire program za razdoblje 2021 – 2027?

VOLONTIRANjE

Volontiranje mladima pruža priliku da doprinesu svakodnevnom radu organizacija specijalizovanim za aktivnosti solidarnosti u korist zajednica. Te se aktivnosti mogu odvijati u inostrastvu ili u zemlji boravišta učesnika. Individualno volontiranje može trajati do 12 meseci, a volontiranje u timu obično traje od 2 nedelje do 2 meseca.

PROJEKTI SOLIDARNOSTI

Projekti solidarnosti aktivnosti su „odozdo prema gore” koje uspostavlja i sprovodi grupa mladih s ciljem rešavanja ključnih problema u svojim zajednicama.

Novi će program stoga biti usmeren na volontiranje i projekte solidarnosti. Stažiranje i zapošljavanje, što je bila mogućnost u razdoblju 2018. – 2020. Evropskih snaga solidarnosti, neće se nastaviti.

NOVO

Potprogram humanitarne pomoći

Nadovezujući se na program Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a, Evropske snage solidarnosti prvi put obuhvataju i volonterske aktivnosti kojima se podržavaju operacije humanitarne pomoći.

Taj je potprogram namenjen mladima starosti od 18 do 35 godina za pružanje hitne pomoći na osnovi temeljnih načela neutralnosti, humanosti, neovisnosti i nepristranosti kako bi pomogli bi u pružanju podrške, humanitarne pomoći i zaštite tamo gde je to najpotrebnije. To će doprineti ispunjavanju humanitarnih potreba u sigurnim trećim zemljama u kojima se sprovode aktivnosti humanitarne pomoći EU-a. Volonteri u području humanitarne pomoći osposobljavaće se i pripremati kako bi imali veštine i kompetencije potrebne da bi doista mogli pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Volonteri i organizacije moći će se osloniti na dodatnu podršku, primer od iskusnih trenera i stručnjaka.

 

NOVO

U skladu s digitalnom transformacijom i ciljem da podrže iskustvo učenja mladih, Evropske snage solidarnosti svim mladima registrovanim u programu nude osposobljavanje putem interneta. Nova rubrika za osposobljavanje putem interneta dostupna je na Evropskom portalu za mlade.

Sadrž module na 28 jezika kako bi mladi mogli videti šta ih zanima, poboljšati svoje veštine i znanje i pripremiti se za učešće u programu.

Evropski korpus solidarnosti nudi priliku mladim ljudima između 18 i 30 godina da daju značajan doprinos društvu, steknu neprocenjivo iskustvo i razviju nove veštine. Program se takođe odnosi na organizacije koje žele da uključe mlade u svoje aktivnosti solidarnosti. Evropski korpus solidarnosti unapređuje evropsku dimenziju solidarnosti, dopunjujući postojeće javne i privatne politike, programe i aktivnosti bez stvaranja efekata konkurencije ili zamene. Za mlade, program promoviše lični razvoj, aktivno uključivanje u društvo i zapošljivost. 83% volontera koji su učestvovali u aktivnostima Korpusa solidarnosti navodi da su stekli dodatne veštine i znanja za koja smatraju da će im biti od koristi u budućoj karijeri. Evropski korpus solidarnosti takođe pomaže nevladinim organizacijama, javnim telima i kompanijama u njihovim naporima da se nose sa društvenim i drugim izazovima. Kao rezultat toga, Evropski korpus solidarnosti se bavi potrebama ugroženih zajednica u širokom spektru geografskih oblasti i tema. Program podržava volontiranje, poslovne prakse i poslove. Takođe nudi mladim ljudima mogućnost da osnuju sopstvene projekte solidarnosti. Uveden je širok spektar mera kvaliteta i podrške kako bi se zadovoljile potrebe ciljne javnosti programa. Do kraja 2019. godine skoro četvrt miliona mladih registrovano je u Evropskom korpusu solidarnosti, čime su izrazili želju da se angažuju u različitim aktivnostima solidarnosti, od pomoći starima do borbe protiv klimatskih promena. Za nešto više od godinu dana realizacije, 27 316 mladih imalo je priliku da učestvuje u aktivnostima solidarnosti. Čak 2.300 organizacija podnelo je svoje predloge projekata koji se bave nerešenim društvenim izazovima na lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili prekograničnom nivou do kraja 2019. godine, a podrška dodeljena odabranim projektima iznosi 113,4 miliona evra.

U Program Evropskih snaga solidarnosti moći će se uključiti najmanje 270 000 mladih, koji će volontiranjem ili pokretanjem vlastitih projekata solidarnosti pomagati u humanitarnom radu i rešavanju socijalnih problema.

Cilj je da program bude inkluzivniji, ali i zeleniji i digitalniji. Osim toga, mladima će se prvi put omogućiti da kao volonteri učestvuju u pružanju humanitarne pomoći u celom svetu.

Razvoj publike
• Participativnost, interkulturni dijalog, veće učešće građana u kulturi, razvoj zajedničkog evropskog prostora i tržišta.
Mobilnost
• Jedinstven evropski prostor, zajednička kulturna baština, profesionalni razvoj pojedinaca, razmena znanja i iskustava.
Jačanje kapaciteta
• Digitalni prelaz, nove tehnologije, kreiranje novih profesija, Lisabonska strategija, intersektorska i interresorna saradnja.

Finansiranje Evropskog korpusa solidarnosti obezbeđuje se u obliku grantova organizacijama putem poziva za podnošenje predloga. Mladi koji žele da se bave ovakvim aktivnostima potrebno je da se registruju na portalu Evropskog korpusa solidarnosti. Portal Evropskog korpusa solidarnosti nudi mesto onim mladim ljudima i organizacijama, koje imaju grant, da realizuju aktivnosti i pronađu jedni druge.

Trenutno, u ESC puno učešće ima svih 27 država članica Evropske unije uz Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Severna Makedonija. U pojedinim delovima ESC (Volontiranje) mogu učestvovati tzv. treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu, a to su zemlje iz susedstva EU, među kojima je i Srbija. S obzirom da je ESC program nezavisan od programa Erazmus, nastavak statusa Republike Srbije kao treće zemlje pridružene Programu unutar Erazmus programa ne znači i promenu njenog statusa unutar ESC.

Trenutni status Srbije u Evropskoj inicijativi za solidarnost podrazumeva mogućnosti:

  • da organizacije iz Srbije mogu da podnesu zahtev i dobiju oznaku kvaliteta (Quality Label) i ostvare preduslov za učešće u ESC, ukoliko ispunjavaju preduslove kvaliteta;
  • da organizacije iz Srbije budu partneri u oblasti volontiranja i šalju mlade na kratkoročne i dugoročne projekte/aktivnosti, kao i da ugoste mlade iz zemalja punopravnih učesnica programa ESC
  • na kratkoročnim i dugoročnim volonterskim projektima/aktivnostima;
  • da mladi iz Srbije volontiraju u zemljama punopravnim učesnicama programa;
  • da mladi iz zemalja punopravnih učesnica ESC mogu volontirati u Srbiji.

Evropskim korpusom solidarnosti upravlja Evropska komisija.

Sprovode ga na terenu različita tela:

  • Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)
  • Nacionalne agencije u svakoj zemlji učesnici
  • SALTOs
  • Resursni centar Evropskog korpusa solidarnosti.

Sva relevantna dokumenta možete pronaći na internet stranici: https://youth.europa.eu/solidarity_en

Pratite program na društvenim mrežama:

Fejsbuk @EuropeanYouthEU   @European Solidarity Corps Official

Instagram @European_Youth_EU

Tviter @EuropeanYouthEU