Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za članove Komore zdravstvenih radnika Srbije

Za članove Komore zdravstvenih radnika Srbije, u periodu od 30. do 31. maja 2024. godine, organizovana je dvodnevna obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u hotelu „Mona” na Zlatiboru.

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Sanja Čuturilov Veselinović i Emilija Ranđelović, predstavile su polaznicima obuke programe Evropske unije, kao i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje. Teme obuke bile su: pisanje predloga projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe. Definisani su opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta.

Poslednjeg dana skupa, polaznici obuke upoznati su sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali.