SAFE – najbolji projekat u oblasti životne sredine za poslednjih 7 godina!

Projekat „Podrška životnoj sredini bez alergena“ – SAFE odabran je kao najbolji u programskom periodu od 2007. do 2013. godine u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (u okviru

Projekat „Podrška životnoj sredini bez alergena“ – SAFE odabran je kao najbolji u programskom periodu od 2007. do 2013. godine u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (u okviru Oblasti intervencije: Zajednička odgovornost za životnu sredinu, Aktivnost: Monitoring zdravlja životinja, aktivnosti za unapredjenje kvaliteta životne sredine – planiranje, istraživanje, manje razvojne aktivnosti). Projekat SAFE se, pokazavši izuzetnost u okviru 4 kriterijuma (relevantnost, rezultati i uticaj, održivost, prenosivost), našao na listi sa još 7 projekata izabranih kao primeri najbolje prakse od ukupno 200 projekata. Nastao je kao rezultat partnerstva između Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Grada Sombora i Lokalne samouprave Baja iz Mađarske. Vrednost projekta iznosila je 390.349,90 evra i finansiran je sredstvima Evropske unije uz kofinansiranje AP Vojvodine.

Projekat je za cilj imao unapređenje uslova životne sredine u pograničnim oblastima (AP Vojvodini i županiji Bač-Kiškun) sprečavanjem daljeg širenja alergenih biljaka, sa fokusom na ambroziju. U cilju uništenja ove biljke nabavljena su sredstva za mehaničko (traktor i kosilice) i hemijsko uništavanje ambrozije, oprema za monitoring polena u vazduhu (6 mernih stanica) i sproveden je veliki broj aktivnosti usmerenih na informisanje o njenoj štetnosti po zdravlje stanovništva u prekograničnom regionu. Tokom projekta izvršeno je uništavanje ambrozije na području od 7,1 km² gde je prethodno evidentirano njeno prisustvo i postignuto smanjenje koncentracije polena u pograničnoj oblasti, naročito u gradu Somboru i to za 50% u mesecu avgustu 2013. godine, u odnosu na koncentracije polena ambrozije pre početka projekta. Organizovano je 4 seminara za 444 poljoprivrednika, 2 konferencije za 127 lekara opšte prakse, seminar za 75 komunalnih inspektora, objavljene su brošure i lifleti u tiražu od više hiljada primeraka, postavljen je višejezični vebsajt sa bazom podataka za praćenje koncentracije polena u vazduhu, organizovan međunarodni literarni i likovni konkurs na kom je učestvovalo oko 2000 dece osnovnih i srednjih škola, a sve kako bi se podigao nivo znanja i informisanosti o negativnim efektima ambrozije i našoj društvenoj obavezi da njeno prisustvo smanjimo na najmanju moguću i po zdravlje prihvatljivu meru.