CORNUCOPIA Konkurentna održivost polјoprivrednih preduzeća putem razvijanja novih proizvoda sa dodatom vrednošću zasnovanom na sadnji neinvazivnih bilјnih vrsta (CORNUCOPIA)

CORNUCOPIA

Konkurentna održivost polјoprivrednih preduzeća putem razvijanja novih proizvoda sa dodatom vrednošću zasnovanom na sadnji neinvazivnih bilјnih vrsta (CORNUCOPIA)

Izvor finansiranja Intereg IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020
Partneri na projektu
  1. Nacionalni centar za istraživanja i inovacije u polјoprivredi,  Mađarska
  2. Inovativna non-profitna fondacija za agro-bioteh razvoj biznisa , Mađarska
  3. Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
  4. Udruženje baštovana Senta, Srbija
  5. Neprofitno d.o.o za istraživanje žitarica, Mađarska
  6. Univerzitet u Novom Sadu, Polјoprivredni fakultet
Oblast projekta Podsticanje inovacija putem saradnje između malih i srednjih preduzeća i istraživačkih centara u čiji rad su uklјučene mlade osobe
Trajanje projekta 01. apr 2018 – 31. mar 2020
Opis projekta Opšti cilј:
(1)    Podsticanje zajedničkog istraživanja u cilјu unapređenja kapaciteta za zapošlјavanje i razvoja malih i srednjih preduzeća polјoprivredne i prehrambene industrije u prekograničnoj oblasti putem primene novih tehnologija, razvijanja novih proizvoda i održive upotrebe prirodnih resursa.Specifični cilјevi:
(1)    Analiza nedostataka i mogućnosti proizvodnje alternativne polјoprivrede na primeru neinvazivnih bilјnih vrsta;
(2)    Izrada nastavnog materijala za edukativne institucije i organizacije, a tako i za medije i institucije koje učestvuju u kreiranju politika u prekograničnoj oblasti;
(3)    Unapređenje modela održive polјoprivrede kao modela za transfer znanja;
(4)    Kreiranje inovativnih proizvoda visokog kvaliteta koji će doprineti razvoju i uspehu polјoprivrednika u pograničnom regionu između Srbije i Mađarske.

Očekivani rezultati:

  1. Unapređen istraživački potencijal i istraživački kapaciteti po pitanju neinvazivnih bilјnih vrsta u županiji Čongrad i AP Vojvodini;
  2. Obogaćeno znanje polјoprivrednih proizvođača i malih i srednjih preduzeća o neinvazivnim bilјnim vrstama, novi uvid u njihovu upotrebu i mogućnosti za unapređene metode rasta;
  3. Podstaknuta konkurentnost i mogućnosti za razvoj proizvođača i malih i srednjih preduzeća polјoprivredne i prehrambene industrije;
  4. Povećana svest i potencijal umrežavanja po pitanju dostupnosti i upotrebe neinvazivnih bilјnih vrsta na teritorijama Autonomne Pokrajine Vojvodine i Županije Čongrad.

Glavne aktivnosti:
1. Aktivnosti upravlјanja projektom
•    Nabavka opreme za istraživanja
•    Aktivnosti istraživanja (nove tehnologije/proizvodi)
•    Organizovanje radionica sa mladim istraživačima
•    Razmena mladih istraživača

2. Razvoj nastavnih materijala
•    Organizovanje obuka
•    Organizovanje obuka putem interneta/društvenih mreža u cilјu širenja znanja
•    Organizovanje simpozijuma

3. Ispitivanje tržišnih potencijala
•    Analiza propisa za uvoz/izvoz
•    Razvoj brenda
•    Katalog poslovnih planova

4. Regionalni forumi
•    Udruženje za porekograničnu saradnju
•    Razvijanje alatki informaciono-komunikacione tehnologije
•    Studijska putovanja zaposlenih iz MSM polјoprivredne i prehrambene industrije u prekogranične oblasti
•    Organizovanje poseta polјoprivredno-prehrambenih proizvođača i predstavlјanje projekta.

Cilјne grupe:
Mladi polјoprivredni proizvođači, prehrambena preduzeća, tržišni trgovci specijalizovani za alternativne proizvode, nezaposlena  lica, studenti i istraživači.

Više informacija http://cornucopiaeu.org/

https://www.facebook.com/Cornucopia-341332426507297/

Pogledajte sve vesti o projektu – Konkurentna održivost polјoprivrednih preduzeća putem razvijanja novih proizvoda sa dodatom vrednošću zasnovanom na sadnji neinvazivnih bilјnih vrsta (CORNUCOPIA)