Evropsko selo – Manifestacija Evropsko selo

Evropsko selo

Manifestacija Evropsko selo

Izvor finansiranja Grad Zrenjanin
Partneri na projektu
  1. Grad Zrenjanin
  2. Osnovne škole sa teritorije opštine Zrenjanina (projekat je pokrenula Osnovna škola iz Tomaševca)
  3. Fond „Evropski poslovi” AP Vојvodine
  4. EU info kutak Novi Sad
Oblast projekta Obrazovanje
Trajanje projekta 08. maj 2015 – 31. dec 2019
Opis projekta Opšti cilj:
Edukacija učenika o nastanku Evropske unije, kao i istoriji, kulturi i tradiciji naroda i država koje čine modernu EvropuOčekivani rezultati:
1. Edukovani đaci 6. razreda osnovnih škola sa teritorije opštine Zrenjanin na temu „Istorija i nastanak Evropske unije”;
2. Održana manifestacija „Evropsko selo” u Zrenjaninu.

Glavne aktivnosti:
1. Poseta osnovnim školama sa teritorije opštine Zrenjanin i edukacija đaka 6. razreda na temu “Istorija i nastanak Evropske unije”;
2. Provera znanja kroz interaktivni kviz na kraju predavanja;
3. Priprema osnovnih škola sa teritorije opštine Zrenjanin za prezentaciju određene države, njenih specifičnosti, kulture i tradicije, u okviru nastupajuće manifestacije „Evropsko selo”;
4. Održavanje manifestacije „Evropsko selo” u Zrenjaninu, povodom Dana Evrope, kada škole putem štandova i kulturno-umetničkog programa na bini, predstavljaju određenu državu članicu Evropske unije.

Ciljne grupe: 
Učenici 6. razreda osnovnih škola sa teritorije opštine Zrenjanin, nastavno osoblje osnovnih škola sa teritorije opštine Zrenjanin, šira javnost

Više informacija Pogledajte sve vesti o projektu – Manifestacija „Evropsko selo“
Pogledajte sve vesti o projektu – Manifestacija „Evropsko selo“