Inicijativa za kreativni i održivi turizam – CAST

Inicijativa za kreativni i održivi turizam CAST – CCI4Tourism Creative Hubs Network – nastala je kao rezultat projekta CCI4Tourism finansiranog u okviru Interreg ADRION Programme 2014-2020.

Misija CAST inicijative je podržavanje međusobne veze između CCI-ja i turističke industrije u cilju razvoja i isporuke kreativnih i održivih turističkih proizvoda i implementacije pozitivnih održivih praksi u oba sektora.

Mreža osnažuje kapacitete lokalnih čvorišta da generišu pozitivan uticaj u turizmu i kulturi i orijentisana je na kreativna partnerstva, održivi razvoj i kulturno nasleđe.

Mreža pomaže lokalnim čvorištima da stvore ekonomsku i socijalnu vrednost za društva i zajednice na transnacionalnom nivou.

CAST link: cast-initiative.eu