Održana Zatvarajuća konferencija i terenska poseta bilbordima u okviru projekta MOS-Cross2

U okviru projekta MOS-Cross2 07.08.2023. godine, u Somboru održana je Zatvarajuća konferencija projekta u Sali skupštine grada Sombora. Skup je otvorila zamenica gradonačelnika grada Sombora, Ljiljana Tica i pozdravila sve prisutne. Direktorka Zavoda za javno zdravlje Sombor, dr Dragoslava Čubrilo, ukratko je predstavila projekat. Direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine, prof. dr Vlamidir Petrović, takođe je pozdravio prisutne i istakao značaj projekta posebno u dva polja: uspostavljanje sistema ranog upozoravanja na prisustvo pretnji koje mogu da uzrokuju vektorske bolesti, posebno ako je vektor komarac, te edukacija stanovništva i lokalnih samouprava.
Magdalena Sikora, profesorica biologije i hemije, je ispred vodećeg partnera, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, pozdravila prisutne i predstavila aktivnosti i glavne rezultate projekta, kao i značaj same prekogranične saradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije, budući da komarci ne poznaju granice.
Direktor Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije dr Mato Matijević, istakao je značaj kontrole i suzbijanja komaraca zajedničkim delovanjem u prekograničnoj oblasti.
Prof. dr Sanja Bijelović iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine predstavila je rezultate projekta, nabavljenu opremu koja se koristi za monitoring i suzbijanje komaraca. Profesorica je istakla da je ovim projektom došlo do unapređenja profesionalnih kapaciteta institucija, prenošenja i podizanja nivoa znanja kako među zaposlenima, tako i među stanovništvom.
Kao glavni rezultat projekta, predstavljeni su Bilbordi za ubijanje komaraca koji su inovacija u regionu, a postavljeno ih je ukupno 50, 10 u Osiječko-baranjskoj županiji, 10 u Požeško-slavonskoj županiji, ukupno 20 u Hrvatskoj, 10 u Zapadno-bačkom okrugu i 20 u Južnobačkom okrugu, ukupno 30 u Srbiji.
Dr Jelena Zelić je ispred Zavoda za javno zdravlje iz Sombora prisutnima predstavila uzorkovanje komaraca, determinaciju vrsta i određivanje potencijalnih virusa, koji su tokom projekta rađeni.
Članovi projektnog tima su 08.08.2023. godine zajedno sa Zavodom za javno zdravlje Sombor, Institutom za javno zdravlje Vojvodine i Zavodom za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije posetili svetleće info-panoe (bilborde) koji privlače i ubijaju komarce. Članovi projektnog tima Zavoda iz Sombora su predstavili konstrukciju i dizajn panoa za suzbijanje komaraca postavljenih na području Zapadno-bačkog okruga.  Panoi su otvoreni i detaljno je objašnjen princip rada svih delova.