Okrugli sto na temu zaštite od poplava u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti”

Kao jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti (ECOWAM)”, koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, održan je okrugli sto na temu zaštite od poplava. Partnerstvo na projektu, čiji ukupni budžet iznosi 1.758.447,43 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 1.494.680,31 evra, čine Uprava za vodoprivredu za područje Donja Tisa – ATIVIZIG (Mađarska), JVP „Vode Vojvodine” Novi Sad (Srbija) i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine (Srbija). Projekat ima za cilj sprečavanje negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema unapređenja upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad.

Cilj okruglog stola bio je predstavljanje glavnih projektnih aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta vode vodotoka Jegrička i kanala Kurca, njihovom boljem ekološkom stanju, kao i prevenciji od poplava. Relevantne institucije iz oblasti upravljanja vodama iz Srbije i Mađarske predstavile su primere dobre prakse u odbrani od poplava, rezultate analize kvaliteta vode i mulja, a jedna od tema okruglog stola bila je i korišćenje prirodnih resursa u cilju zaštite od poplava. Šef radne jedinice Novi Sad, JVP „Vode Vojvodine“, Mina Jakovljević Zavarko, predstavila je Jegričku kao deo sistema OKM – HS DTD u ulozi kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje; predstavnik Uprave za vodoprivredu za područje Donja Tisa, ATIVIZIG, govorio je o situacijama ekstremnih poplava i prevenciji poplava u regionu Donje Tise; Samostalni stručni saradnik iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Tanja Bošnjak, održala je prezentaciju o prirodnom upravljanju poplavama; da bi na kraju Tamara Jurca, sa Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, predstavila rezultate hemijskih i hidrobioloških analiza vodotoka Jegrička. Pored partnerskih institucija, okruglom stolu su prisustvovale i kolege iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Poljoprivrednog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta kao i predstavnici drugih institucija iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja vodama.

Projekat je počeo sa realizacijom 1. oktobra 2017. godine i trajaće do 30. septembra 2019. godine.