Trenutno su otvorena dva posebna konkursa kojima se podržava mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi:

• Kultura pokreće Evropu – mobilnost, rok: 31. maj 2023. godine
• Kultura pokreće Evropu – rezidencije, rok: 15. jun 2023. godine

Naredni konkursni pozivi biće raspisani krajem ove i početkom sledeće nedelje, prema preliminarnom planu:

• Evropski projekti saradnje: oktobar 2023. godine
• Panevropski subjekti u kulturi: oktobar 2023. godine
• Evropske platforme: novembar 2023. godine
• Evropske mreže: decembar 2023. godine
• Promet književnih dela: januar 2024. godine

Napominjemo da će finalni plan raspisa konkursa biti poznat sa usvajanjem Godišnjeg plana rada programa za 2024. godinu.