Završen seminar o evropskim fondovima u Skupštini AP Vojvodine

Na poziv Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju održan je četvorodnevni seminar za zaposlene u sekretarijatu, zdravstvenim ustanovama poput Instituta za plućne bolesti, Kliničkog centra, banja i Medicinskog fakulteta. Po završetku obuke uspešnim polaznicima seminara dodeljeni su sertifikati od strane Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Tokom četiri dana obuke predstavnici Fonda predstavili su polaznicima Instrument za pretpristupnu pomoć, kao i programe prekogranične saradnje i programe Evropske unije koji su na raspolaganju institucijama sa teritorije AP Vojvodine. Takođe, polaznici su imali prilike da kroz teorijski pristup i praktičan rad krenu u razvijanje projektnih predloga koristeći alatke pristupa logičkog okvira. Polaznicima su predstavljeni osnovni principi u budžetiranju projekata finansiranih iz EU sredstava, aplikacioni formulari, propratna dokumentacija, kao i proces odabira i evaluacije projektnih predloga. Tokom obuke polaznicima je ostavljena mogućnost da se dodatno konsultuju sa stručnim timom za projekte u okviru Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine. Glavni cilj obuke bio je da se polaznici osposobe za samostalno formulisanje projektnih predloga i steknu znanja i veštine koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u korišćenju raspoloživih fondova Evropske unije.