Polaznici 10. ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ posetili su Gourmet  centar u Vrdniku kao primer dobre prakse, s obzirom da je centar izgrađen u okviru projekta „Autentični gastronomski ukus za održivi socio-ekonomski razvoj prekograničnog područja –       Pannonia Gourmet“. Projekat je implementiran u okviru Intereg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020. Polaznike je dočekala projektna menadžerka, Vladica Vojinović koja je detaljno predstavila projekat, od ideje do realizacije, kao i sve izazove sa kojima su se susreli i na koji način su ih prevazilazili.

Cilj projekta je bio razvoj inovativnih turističkih proizvoda i promocija regionalnog gastronomskog turizma kroz razvoj prekogranične gastronomske ponude, podizanja kapaciteta zainteresovanih strana i sveukupno povećanje atraktivnosti prekograničnog područja. Projekat je realizovan u periodu od decembra 2019. godine do decembra 2021. godine. Vodeći partner je bio EDUKONS Univerzitet iz Sremske Kamenice, a ostali partneri bili su grad Vinkovci, Turistička organizacija Irig i Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovci VIA d.o.o. Ukupna vrednost projekta i EU sufinasiranje iznosio je 1.410.837,72 EUR.

Nakon prezentacije, usledila su brojna pitanja od strane polaznika, osveženje i obilazak centra koji poseduje i smeštajne kapacitete,  čime je prva terenska poseta i završena.