AP Vojvodina i konzorcijum „Preduzetničko obrazovanje za ekonomski rast” sa još osam evropskih regija, potvrđeni kao deo zvaničnog programa Evropske nedelje regiona i gradova 2016. u Briselu

Na osnovu zvaničnog saopštenja Komiteta regiona, konzorcijum „Preduzetničko obrazovanje za ekonomski rast”, koju čine AP Vojvodina, Umbrija (Italija), Severna Irska (Ujedinjeno Kralјevstvo), Vojvodstvo Podlasko i Vojvodstvo Svetokriško (Polјska), Region Olomuc (Češka Repbulika), Region Prešov (Slovačka), Karlovačka i Varaždinska Županija (Hrvatska),  prihvaćen je kao deo zvaničnog programa Evropske nedelјe regiona i gradova 2016, koja će se održati od 10. do 13. oktobra 2016. godine u Briselu. Članovi konzorcijuma će, u predstavništvu Severne Irske u Briselu, organizovati radionicu 11. oktobra 2016, od 09:00 do 13:00 na temu uticaja preduzetničkog obrazovanja i obuke kao podrške rastu i stvaranju novih privrednih društava.

Ovaj događaj će pružiti uvid u raspoložive instrumente i programe, kao i uticaj na stvaranje i razvoj biznisa kroz razmenu preduzetničkih iskustava. To će biti odlična prilika da predstavnici regionalnih vlasti razgovaraju o uklanjanju postojećih administrativnih barijera i pruže podršku preduzetnicima u ključnim fazama poslovnog ciklusa. Ovo je i prilika za razmenu regionalnih primera dobre prakse u ovoj oblasti, uz potvrdu da regionalne vlasti imaju inovativan strateški pristup prema ovom pitanju. Cilj je da se uspostavi dijalog između donosioca političkih odluka i zainteresovanih strana i utvrdi na koji način regioni i gradovi mogu napredovati u promovisanju inkluzivnog preduzetništva, uključujući i promene obrazovnih metodologija na svim nivoima u skladu sa stvarnim potrebama regionalnih tržišta i podršku novim inicijativama. Razmena najboljih praksi će pokazati kako mladi ljudi mogu da iskoriste sposobnosti i stavove koje bi stekli sa novim obrazovanjem, te da preuzmu odgovornost za vlastite živote,  utiču na svoju budućnost i igraju aktivnu ulogu kao građani Evrope.

 

187 regiona i gradova iz 28 zemalјa,  grupisanih u 22 regionalna konzorcijuma, će zajedničkim snagama doprineti programu Evropske nedelje regiona i gradova. Najzastuplјenije države među partnerskim regionima/gradovima su Italija, Španija, Polјska, Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska. Većina regionalnih radionica (22) će se ove godine fokusirati na temu održivog ekonomskog rasta. Pored toga, 38 radionica će se održati  na „mestu okuplјanja“ (koje će organizovati Komitet regiona, druge partnerske institucijame, mreže i udruženja), a oko 65 radionica će organizovati Evropska komisija.  Registracija učesnika će početi 8. jula 2016. godine i vrši se putem interneta na zvaničnom sajtu manifestacije.

Više informacija: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm?id=2296&LAN=EN&#anchor_2296