U okviru petog ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, polaznici su imali prilike da u subotu, 15. decembra slušaju gostujućeg predavača iz Slovenije, Кlemena Strmšnika. Gospodinu Strmšniku ovo je drugi put da učestvuje na Programu. I ovog puta, predavač je na vrlo zanimljiv način predstavio polaznicima iskustvo Republike Slovenije sa EU projektima i programima koji su im kao zemlji članici EU dostupni. Ukazao je polaznicima na šta posebno da obrate pažnju, da ima puno izazova, ali da uz dobar projektni tim, sve može uspešno da se reši.
Detaljno je predstavio nekoliko primera dobre prakse uspešno realizovanih projekata.