Druga terenska poseta, u okviru 10. ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, održana je u petak 10. maja u opštini Kanjiža.

Predsednik opštine Robert Fejstamer govorio je polaznicima o iskustvima stečenim u procesu implementacije projekata, kao i o izazovima sa kojima su se na  početku susretali i kako su ih vremenom prevazilazili, a, takođe, naglasio je da je od velikog značaja što opština ima svoj tim koji se bavi isključivo pisanjem i implementacijom projekata.

S obzirom da je veći broj polaznika iz institucija kulture, polaznici su imali prilike da posete i Dom umetnosti u okviru obrazovno-kulturne ustanove „Cnesa“ koji je otvoren 2001. godine sa ciljem očuvanja i negovanja kulture. Kroz Intereg IPA program Mađarska-Srbija, „Cnesa“ je realizovala projekat „Kultkap – Očuvanje prirodnih i kulturnih vrednosti u regionu Kanjiže i Segedina” u okviru kog je nabavljena nova tehnička oprema. Polaznici su dobili brojne i korisne informacije, ne samo od predsednika opštine, već i od predstavnika Doma umetnosti. S ovom posetom, uspešno je realizovana i posednja (druga) terenska poseta u okviru 10. ciklusa Programa.