Devet mera podrške lokalnim samoupravama u cilju efikasnije apsorpcije eksternih izvora finansiranja

Dana 15. jula 2022. godine, u Naučno – tehnološkom parku u Novom Sadu,  predstavljen je dokument „Pregled stanja i mere podrške jedinicama lokalne samouprave u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u cilju efikasnije apsorpcije sredstava putem eksternih izvora finansiranja“ koji je sačinio Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine za potrebe Pokrajinske vlade.

Dokument je nastao kao rezultat procesa analize stanja i potencijala jedinica lokalne samouprave i omogućio bolji uvid i razumevanje lokala, sistematičniji pristup njihovim potrebama, kao i objedinjeno definisanje izazova sa kojima se većina suočava. Takođe, dao je pregled njihovih potencijala i kategorisao prioritete nastojeći da u paraleli iznađe i način za finansiranje istih. Imajući to u vidu, predložene su mere na pojedinačnom, lokalnom nivou, kao i mere na strateškom, pokrajinskom nivou. Devet mera podrške, koje dokument predviđa, za rezultat će imati jačanje znanja i kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama na polju projektnog menadžmenta, strateškog planiranja i kreiranja adekvatnih projektnih predloga , koji će u perspektivi naći izvore u različitim okvirima- bespovratnim ili kreditnim linijama odnosno linijama tehničke podrške. Usmeravanje mera i njihova integracija neophodna je i na regionalnom nivou što podrazumeva aktivno učešće svih relevantnih institucija i aktera uz niz aktivnosti usmerenih kako unutar regiona, tako i prema spoljnim partnerima.

Događaj je otvorio Aleksandar Simurdić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine koji je pozdravio sve prisutne i ukazao na dva ključna okvira. Prvi, početak novog višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije za period 2021-2027 i drugi, razvoj planskih dokumenata AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave.  Takođe, istakao je da će kreirani dokument služiti za jasnije definisanje razvojnih politika na regionalnom nivou kroz održivo korišćenje i unapređenje postojećih lokalnih potencijala, a imajući u vidu dostupnost nacionalnih, pokrajinskih i međunarodnih izvora finansiranja.

Dokument baziran na pregledu stanja i mera podrške jedinicama lokalne samouprave u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u cilju efikasnije apsorpcije sredstava putem eksternih izvora finansiranja predstavila je Mina Radmilović Pjevac iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koja je ukazala na značaj planskog i sistemskog usklađivanja prioriteta i potreba jedinica lokalne samouprave sa jedne strane, sa prioritetima eksternih izvora finansiranja sa druge.

Nakon predstavljanja, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović se obratio prisutnima.  „Zahtev Pokrajinske vlade je bio da utvrdimo slabe tačke, da preduzmemo adekvatne mere i da pomognemo svima onima koji mogu i žele da konkurišu za evropska sredstva, da ona budu veća nego što su bila u proteklom periodu“, istakao je Mirović i naveo da je cilj da svi zajedno možemo da pokažemo koji su to konkretni projekti i rezultati i kakvu će korist građani imati od sredstava koja dobijamo iz Evropske unije.

Dokument je predstavljen predsedniku Pokrajinske vlade Igoru Miroviću, članovima Pokrajinske vlade, predsednicima opština i gradonačelnicima jedinica lokalnih samouprava iz AP Vojvodine, pokrajinskim institucijama, regionalnim razvojnim agencijama, predstavnicima akademske zajednice i drugim relevantnim subjektima. Takođe, događaju su prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora, međunarodnih finansijskih institucija i međunarodnih organizacija.