Dobra saradnja Vojvodine sa Hesenom i u Briselu

Saradnja AP Vojvodine i nemačke pokrajine Hesen razvija se već godinama: tokom februarske posete nemačke delegacije Novom Sadu, predsednici dveju vlada, Igor Mirović i Folker Bufije su između ostalog dogovorili i tešnju saradnju predstavništava dve pokrajine u Briselu. S tim u vezi, predstavnici u Kancelariji AP Vojvodine u Briselu su tokom maja meseca prisustvovali godišnjem prijemu koji organizuje predstavništvo Hesena, baš kao i prethodnih godina, a juče je šef predstavništva Fridrih fon Hojsinger bio domaćin sastanka sa predstavnicima AP Vojvodine u Briselu.

Šef Kancelarije AP Vojvodine u Briselu Srđan Mačkić je upoznao domaćina sa radom kancelarije, kao i aktuelnim pitanjima u Republici Srbiji i AP Vojvodini. Detaljnije je razgovarano o novoformiranoj Razvojnoj agenciji Vojvodine i zajedničkoj saradnji u oblasti privrede. Pored toga, Fridrih fon Hojsinger se interesovao za proces evropskih integracija Republike Srbije i ulogu pokrajinskih vlasti na tom putu. Dogovoreno je da se u narednom periodu organizuje sastanak sa šefom odseka za evropske politike u predstavništvu Hesena u Briselu, Tamarom Hađi, na kojem bi se razgovaralo o konkretnoj saradnji u toj oblasti, posebno u projektima koji su dostupni AP Vojvodini.