Ekonomski izazovi ne smeju usporiti evropski put

Na osnovu zajedničkih inicijativa pokrajinske Kancelarije za evropske poslove, Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije, Ambasade Republike Austrije i Ambasade Kraljevine Švedske, u Radio kafeu je održan razgovor sa studentima novosadskih fakulteta. Na skupu su predstavljene konkretne aktivnosti pomenutih institucija po pitanju jačanja evropeizacije u našoj zemlji, kao i po pitanju programa namenjenim mladima.

Trenutna ekonomska kriza i finansijski izazovi na svetskim tržištima ne smeju biti izgovor za usporavanje procesa evropeizacije u zemlji. Na ovom putu je ključno partnerstvo svih nivoa državne administracije, a naš prvi partner je svakako Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, sa kojom radimo na istim ciljevima: okretanje budućnosti, modernizacija zemlje, reforma administracije, implementacija evropskih standarda, regionalna saradnja, ekonomski prosperitet, kao i otvaranje novih šansi za građane naše zemlje. Takođe, posebno bih se zahvalio ambasadorima Švedske i Austrije koji su danas u Novom Sadu predstavili svoje viđenje glavnih izazova koji su pred nama, ali koji su i dali jasnu podršku evropskim snagama u zemlji, izjavio je Predrag Novikov, direktor pokrajinske Kancelarije za evropske poslove.