Završen seminar „Struktura razvojne pomoći Evropske unije i kako do nje stići“ koji je održan u Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu

Na poziv predstavnika Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održali su u prostorijama partnera petodnevno obuku iz dva modula. Na obuci je bilo reči o identifikacije poziva koji su dostupni institucijama iz Srbije, definisanju problema i celokupnom pristupu pisanja projekta, kao i metodlogiji koja se koristi u programima EU.

U pripremi predloga projekata polaznici su obnovili svoje znanje o alatima, kao što su drvo problema, drvo ciljeva, logička matrica, budžetiranje projekta, projektna aplikacija i evaluacija projekata koja je predstavljena poslednji dan obuke. Obuka pod nazivom „Struktura razvojne pomoći Evropske unije i kako do nje stići“ se sastojala iz dva modula, od kojih je prvi održan 6-7. juna, dok je drugi održan u period od 19. do 21. juna u prostorijama Zavoda. Cilj obuke je bio da polaznici steknu znanja i veštine kako bi u narednom periodu bili u mogućnosti da samostalno pripreme predloge projekata u skladu sa pravilima EU. Polaznici obuke su bili zaposleni u Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu i po završetku obuke polaznicima su uručeni sertifikati od strane Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.