Završna konferencija evropskog projekta Waterways Forward

Od 6 do 9. novembra 2012. u Parizu, održana je završna konferencija Waterways Forward, regionalnog projekta finansiranog u okviru evropskog Interreg IVC programa. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine.

Konferencija je okupila više od 80 profesionalaca, eksperata iz Evropske unije i nacionalnih političkih predstavnika na temu izazova i mogućnosti društveno-ekonomskog razvoja evropskih reka, jezera, kanala i okolnih oblasti. Tokom rada predstavljene su novosti u istraživanju i eksploataciji plovnih puteva, s posebnim osvrtom na njihov uticaj na ekonomski razvoj i zapošljavanje, u skladu sa ciljevima Strategije Evropa 2020, kao i širok spektar pitanja koja se tiču politike i propisa Evropske unije, evropskog programa za finansiranje istraživanja i razvoja, izvora efikasnosti, energije, kulture, zapošljavanja i drugo. Na Konferenciji su takodje predstavljeni planovi za lansiranje programa EU Interreg 5C (očekuje se da prvi poziv bude objavljen u drugoj polovini 2014. godine).