Inovacija poljoprivede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu (AGRINNO)

Inovacija poljoprivede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu (AGRINNO)

Izvor finansiranja Intereg IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020
Partneri na projektu 1.    Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu  i šumarstvo
2.    Institut za ratarstvo i povrtarstvo
3.    Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
4.    Neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad
Oblast projekta Unapređenje inovacija kroz saradnju MSP i istraživačkih institucija koje uključuju mlade
Trajanje projekta 01. apr 2018 – 30. nov 2019
Opis projekta Opšti cilј:
Jačanje inovativnog pristupa agro-preduzetništvu i edukovanje stanovnišva u ruralnim sredinama u cilјu iskorišćavanja obradivog zemlјišta u njihovim okućnicamaSpecifični cilјevi:

 1. Promovisanje novog modela polјoprivrednog poslovanja i uvođenje novih tehnologija za plasteničku proizvodnju;
 2. Pomoć nezaposlenima u ruralnim sredinama u prekograničnoj oblasti u cilјu  uspostavlјanja produktivnije i ekonomičnije proizvodnje povrća na sopstvenim okućnicama;
 3. Ekološki uzgoj bilјnih kultura na otvorenom i u plastenicima;
 4. Pobolјšanje znanja i sticanje neophodnih veština za   obavlјanje polјoprivredne proizvodnje.

Očekivani rezultati:

 1. Postavlјanje plastenika na 4 različite lokacije (polјoprivredne škole u Futogu, Rumi, Vršcu i Institutu za ratarsvo i povrtarsvo);
 2. Osnovana i opremlјena 3 inkubatora u srednjim polјoprivrednim školama;
 3. Izgradnja kapaciteta cilјnih grupa o celokupnom procesu proizvodnje;
 4. Podizanje svesti zainteresovanih strana i cilјnih grupa kroz organizaciju događaja vezano za temu.

Glavne aktivnosti:

 1. Nabavka i postavlјanje 4 plastenika;
 2. Obuka osoblјa u polјoprivrednim školama – kako koristiti inovativne plastenike;
 3. Osnivanje i opremanje 3 inkubatora;
 4. Potpisivanje memoranduma o saradnji između osnovanih inkubatora;
 5. Objavlјivanje javnog poziva za članstvo u inkubatorima i izbor članova;
 6. Radionica na eksperimentalnim polјima;
 7. Radionica u Mađarskoj (primer dobre prakse za učesnike iz Srbije);
 8. Seminar „Uzgoj bilјaka u okućnicama“;
 9. Seminar „Proizvodnja hrane i plasiranje na tržište“;
 10. Okrugli sto za eksperte;
 11. Konferencija „Inovativni pristup u polјoprivredi“;
 12. Štand na Polјoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Cilјne grupe:
Nezaposlena lica u seoskim područjima s fokusom na mlade osobe, postojeći polјoprivredni proizvođači, osoblјe iz polјoprivrednih škola, druge polјoprivredne škole, organizacije u polјoprivredi i preradi hrane, porodice.

Više informacija
Pogledajte sve vesti o projektu – „Inovacija poljoprivede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu” (AGRINNO)