KEP postaje partner Evropskog instituta javne administracije u Mastrihtu

Novi Sad/Mastriht, 8. jul – Direktor Kancelarije za evropske poslove, Predrag Novikov je tokom svog boravka u Mastrihtu, razgovarao sa predstavnicima EIPA i dogovoreno je da partner instituta u Republici Srbiji bude Kancelarija za evropske poslove, i podrži obuku, kako vojvođanske, tako i administracija širom naše zemlje. Tokom posete Mastrihtu, Novikov je učestvovao i na seminaru «Integracija finansijskog sektora u EU» na kojem je imao direktne razgovore sa rukovodstvom Generalnog Direktorata Evropske komisije za unutrašnje tržište, odeljenja za bankarstvo i investicije.

Rukovodstvo EIPA je pružilo punu podršku stvaranju partnerskih odnosa sa KEP i izrazilo nadu da će kontinuiranom obukom ljudi iz naše administracije upravo najnovija znanja biti preneta Republici Srbiji, i tako se osnažiti tok evropskih integracija naše zemlje. – Strateški interes naše Pokrajine je da iskoristi sve šanse evropeizacije, neophodno je da naši ljudi budu obučeni, znaju procedure, jezike i da imaju direktne kontakte sa najvišim predstavnicima evropskih institucija. U pokrajini Vojvodini, KEP će nastaviti sa jakim nastojanjima da što više ljudi dobije kvalitetno znanje, da se što više fondova iskoristi, i da se na taj način doprinese jačanju standarda naših građana. Nakon britanskog Kraljevskog instituta za spoljnju politiku iz Londona, Instituta evropskih regija iz Salcburga, Centra za evropsku politiku (European Policy Centre – EPC) iz Brisela i Francuskog instituta za međunarodne odnose (Institut français des relations internationales – IFRI) iz Pariza, postali smo partner i Evropskog instituta javne administracije. Evropski institut javne administracije upravo je nastao uz podršku Evropske komisije i drugih evropskih institucija, kako bi se znanja o toku evropskih integracija na što efikasniji način prenela širom kontinenta. Pomenuti institut je, takođe, zvanična obrazovna institucija mnogih evropskih institucija.