KEP učestvuje u radu «Bio Alpe-Adria-Panonia»

Na osnovu uspešno završenog evropskog projekta «Matriosca», u kojem je kao član, preko Kancelarije za evropske poslove, učestvovalo i Izvršno veće AP Vojvodine, prethodnih dana je u Mariboru, Slovenija, bio održan sastanak projekta «Bio Alpe-Adria-Pannonia. Sastanku su prisustvovali predstavnici iz Slovenije, Austrije, Hrvatske i Vojvodine. Tokom razgovora naglašena je potreba za razvojem eko-turizma, kao i za transferom znanja o proizvodnji i snabdevanju organskim proizvodima. Priprema projekata iz oblasti uzgoja organske hrane je odličan način da se u evropske projekte uključe relevantne institucije u AP Vojvodini, kao što su relevantni pokrajinski, opštinski organi i proizvođači organski gajene hrane, «eko farmeri».

– Proizvodnja zdrave hrane, sa posebnim akcentom na proizvodnji organske hrane sa sertifikovanim proizvodima biljnog i životinjskog porekla predstavljaju solidan kapacitet Vojvodine. U narednom periodu je potrebno aktivirati projekte koje bi na konkretan način dali podršku razvoju ove grane. Fondovi EU u okviru prekogranične saradnje kao i SEE fondovi svakako predstavljaju šansu koju treba iskoristiti, rekla je Sanja Čuturilov iz Kancelarije za evropske poslove, koja je prisustvovala sastanku.