Kako su izgledali neki od naših najposećenijih događaja pre godinu dana iz današnje perspektive deluje pomalo neobično, ali verujemo da ćemo vrlo uskoro nastaviti da se okupljamo u velikom broju. Povod će svakako biti novi program Kreativna Evropa 2021-2027 o kojem ćemo više informacija objaviti početkom marta.

U cilju povećanja broja učesnika iz Srbije, Kultura Desk Srbija  i Antena Kultura Deska KE Srbija su tokom prethodnih 7 godina kontinuirano organizovale veliki broj događaja (čak 228!) u šta se ubrajaju seminari, obuke i druge edukativne aktivnosti kojima se prenose znanja i veštine neophodne za konkurisanje za finansijsku podršku programa Kreativna Evropa, konferencije u oblasti kulturne politike i kulturnog menadžmenta, informativni susreti i prezentacije programa, predstavljanja uspešnih projekata iz Srbije, regiona i Evrope, kao i različite vrste projekata koji se tiču razvoja publike, unapređenja karijera, savremenih poslovnih i programskih modela, kao i drugih prioriteta programa Kreativna Evropa.

 

U preko 40 gradova i opština širom Srbije smo predstavili program Kreativna Evropa, radili na jačanju kapaciteta domaćih ustanova i organizacija u pogledu razvoja evropske saradnje i uopšte, u pogledu sticanja novih znanja i veština koje su neophodne za unapređenje celokupnog sistema kulture.
Naši domaćini i partneri u realizaciji ovih aktivnosti bile su javne ustanove kulture i organizacije civilnog društva koje se u našoj sredini mogu smatrati liderima u polju umetnosti i kulturi, ali i lokalne samouprave koje strateški razmišljaju o međunarodnoj saradnji i kulturnoj diplomatiji. Ovo je samo trenutni statistički osvrt, jer s novim aktivnostima nastavljamo već ovog meseca.

Kako bismo spremni otvorili novi program Kreativna Evropa 2021-2027!, Desk KE Srbija je raspisao javni poziv za podnošenje prijava za učešće u programu in-house obuka u oblasti kulture. Desk Kreativna Evropa Srbija upućuje javni poziv svim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga za učešće u programu in-house obuka, koja podrazumeva direktan rad sa timom javne ustanove ili udruženja građana koje se prijavljuje. U okviru javnog poziva biće odabrane minimum sedam ustanova kulture ili organizacija civilnog društva, a obuka će biti realizovana tokom prve polovine 2021. godine. Obuka će biti organizovana prema epidemiološkim preporukama i u skladu sa merama zaštite od virusa Kovid 19.