Nova obuka „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ na poziv udruženja „Biznis na štiklama“

Drugi deo obuke Fonda “Evropski poslovi” APV pod nazivom “Mogućnosti finansiranja putem EU fondova” održan je u prostorijama udruženja “Biznis na štiklama”. Obuku su održale Jelena Tošković i Jelena Radosavljević Rovčanin.

Kao i na prethodnoj obuci, i ovoj grupi polaznika predstavljeni su dostupni fondovi Evropske unije koji nude bespovratna sredstva. To je bio uvod za dalju edukaciju o upravljanju evropskim projektima, kao i za praktično osmišljavanje i razrađivanje projektne ideje. Kroz trodnevnu obuku polaznici su upoznati sa analizom projektnog cilja pristupom logičkog okvira, načinom definisanja projektnih aktivnosti, kao i njihovim budžetiranjem. Kao rezultat praktičnog dela, proizašla su dva predloga projekta od kojih jedan ima za cilj pomoć osobama sa invaliditetom, a drugi kao ciljnu grupu ima decu viših razreda osnovnih škola i temu vršnjačkog nasilja.