Obrazovno-vaspitne ustanove sa teritorije opštine Kikinda na obuci za pripremu evropskih prekograničnih projekata

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, održali su treću u nizu obuku

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, održali su treću u nizu obuku pod nazivom „Fondovi Evropske unije: od ideje do realizacije“ za predstavnike vaspitno-obrazovnih ustanova sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, ovoga puta sa područja opštine Kikinda. Obuka je održana u prostorijama Doma učenika „Nikola Vojvodić“ u Kikindi, a prisustvovalo je ukupno 29 polaznika iz 14 ustanova.

Prvi dan obuke polaznici su se upoznali sa strukturom i oblastima finansiranja Erazmus + programa Evropske unije koji pokriva oblasti obrazovanja, mladih i sporta, a potom su predstavlјeni programi prekogranične saradnje gde je mogućnost učešća otvorena za sve institucije sa područja Banata, a to su IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Tokom drugog dana obuke polaznici su imali prilike da se oprobaju u osmišlјavanju osnovnih elemenata projekta koristeći pristup logičkog okvira, dok je treći dan bio posvećen temi budžetiranja evropskih projekata. Kao rezultat obuke identifikovano je pet projektnih ideja koje po svom sadržaju odgovaraju prioritetima i cilјevima republičkih i pokrajinskih strateških dokumenata, ali i stvarnih potreba samih obrazovno-vaspitnih ustanova. Većina projektnih ideja je usmerena na obogaćivanje školskog života učenika uz korišćenje lokalnih resursa. Teme koje su obuhvaćene projektnim idejama polaznika su ozelenjavanje školskog okruženja i zaštita životne sredine u lokalnim zajednicama, inkluzija dece sa smetnjama u razvoju, očuvanje kulturnog nasleđa pograničnog regiona, unapređenje ponude sportskih sadržaja za učenike osnovnoškolskog uzrasta, kao i negovanje kulture, tradicije i višejezičnosti u pograničnom području.

Predviđeno je da se obukama do kraja školske 2014/2015. godine obuhvati preko 270 polaznika iz 106 institucija u 9 opština širom Vojvodine. Sledeća obuka će se realizovati u Vršcu.