Obuka za pripremu evropskih projekata za zaposlene u predškolskoj ustanovi

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine Jovana Kontić, Čarna Zeljković i Bojana Blašković održale su obuku „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u periodu od 5. do 7. oktobra 2016. godine u prostorijama vrtića „Guliver“ u Novom Sadu kako bi se zaposleni obučili za samostalnu pripremu i implementaciju projekata koje finansira Evropska unija.

Polaznici su imali prilike da se bliže upoznaju sa programima Evropske unije koji su dostupni institucijama iz Republike Srbije, a posebno je istaknuta mogućnost korišćenja eTwinning portala u okviru Erazmus+ programa koji je namenjen zaposlenima u obrazovnim ustanovama, odnosno vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, pedagozima, direktorima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Portal omogućava komunikaciju, saradnju i razmenu informacija o načinima rada, primerima dobre prakse u oblasti obrazovanja, kao i razvijanje zajedničkih projekata koji zahtevaju upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u radu sa decom. Portal je za korisnike iz Srbije dostupan i na srpskom jeziku. Prezentovane su detaljne informacije o aktuelnim Intereg IPA programima prekogranične saradnje, sa posebnim osvrtom na programe gde se zahteva saradnja sa partnerskim institucijama iz Mađarske, Hrvatske i Rumunije. Prisutni su se kroz teorijski i praktičan rad upoznali sa načinima konkurisanja sa predlozima projekata ka evropskim fondovima, sa neophodnim koracima i procedurama koje je neophodno ispoštovati.

Praktičan deo obuke omogućio je polaznicima da primene svoja saznanja i veštine, podeljeni po manjim grupama, prezentovali su svoje predloge projekata koji su podrazumevali pripremu budžeta, izbor potencijalnih partenera na projektima, popunjavanje logičke matrice, a sve u cilju da samostalno mogu da formulišu predloge projekata, sa akcentom na poštovanje propisanih procedura Evropske unije.