Obuka za pripremu evropskih projekata namenjena predstavnicima pokrajinske administracije

U saradnji Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Službe za upravljanje ljudskim resursima održana je obuka namenjena predstavnicima pokrajinskih institucija, a na temu pripreme evropskih projekata pod nazivom „Fondovi Evropske unije – od ideje do realizacije“. Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Mina Radmilović Pjevac, Tamara Glišić-Krivošija i Tijana Krstić Maravić, održali su trodnevnu obuku od 25. do 27. aprila 2017. godine u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predstavnici pokrajinskih organa su tokom obuke bili u mogućnosti da se dodatno informišu o novinama u okviru drugog ciklusa Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) koji će funkcionisati u okviru tekuće sedmogodišnje finansijske perspektive Evropske unije od 2014. do 2020. godine. Pored Instrumenta za pretpristupnu pomoć, polaznici su se upoznali i sa većim brojem internih programa Evropske unije koji se finansiraju iz zajedničkog budžeta Evropske unije, a u kojima Srbija ima pravo učešća sa statusom kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Praktičan deo obuke bio je fokusiran na izgradnju veština i stavova kod polaznika kako bi se osposobili da samostalno formulišu predloge projekata, razmišljaju o potencijalnim partnerskim organizacijama, izrade strukturu projekta kroz pripremu logičke matrice i pripreme budžet projekta, uvažavajući ograničenja propisana zakonodavstvom Evropske unije. Kao rezultat, razvijene su četiri projektne ideje značajne za Autonomu pokrajinu Vojvodinu, koje mogu biti potencijalne za plasiranje na nekom od konkursa Evropske unije.