Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u Tehničkoj školi „Pavle Savić“ u Novom Sadu

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Jano Puškar i Čarna Zeljković, održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u Tehničkoj školi „Pavle Savić“ u Novom Sadu. Obuka je održana u cilju usavršavanja zaposlenog kadra škole za samostalnu pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije u prostorijama Tehničke škole „Pavle Savić“ u Novom Sadu, u periodu od 28. do 30. marta 2016. godine.

Tokom trodnevne obuke, polaznici su imali priliku da se bliže upoznaju sa mogućnostima i načinom konkurisanja za bespovratna sredstva koja nude evropski programi i fondovi institucijama iz Republike Srbije, sa fokusom na oblast obrazovanja, kao i da nauče metodologiju pisanja predloga projekata. U okviru informativnog dela, predstavljeni su programi prekogranične saradnje, pre svega Interreg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020 i Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020, kao i programi Evropske unije, sa akcentom na program Erazmus+, EU program koji pokriva oblast obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, i program Evropa za građane i građanke. Praktičan deo obuke bio je fokusiran na izgradnju veština i stavova kod polaznika kako bi se osposobili da samostalno formulišu predloge projekata, razmišljaju o potencijalnim partnerskim organizacijama, izrade strukturu projekta kroz pripremu logičke matrice i pripreme budžet projekta uvažavajući ograničenja propisana zakonodavstvom Evropske unije. Kao rezultat, razvijene su četiri projektne ideje, koje mogu biti potencijalne za plasiranje na nekom od konkursa Evropske unije. Poslednjeg dana polaznici su imali priliku da se detaljno upoznaju sa budžetiranjem evropskih projekata, kao i strukturom aplikacionog formulara za neki od evopskih projekata.