Objavljen Program regionalnog društveno ekonomskog razvoja 2

Program regionalnog društveno ekonomskog razvoja 2 je finansiran od strane EU

Cilj programa je da ojača kapacitete u Srbiji za sprovođenje politike bazirane na regionalno društveno-ekonomskom razvoju usklađenom sa zahtevima EU.

Specifični cilj je unapređenje kapaciteta regionalnih razvojnih agencija (RRA) i drugih regionalnih i opštinskih aktera u pogledu zapošljavanja u regionalnim i sub-regionalnim nivoima. Ovo će biti omogućeno i razvijeno kroz uspostavljanje šeme grantova koji će obezbediti finansijsku podršku za projekte fokusirane na stvaranje novih radnih mesta, što će doprineti direktnoj saradnji između opština i drugih regionalnih aktera na regionalnom i sub-regionalnom nivou.

Aplikanti koji mogu da konkurišu su Regionalne razvojne agencije (RRA), opštine ili okruzi: Podunavski, Toplički, Braničevski, Borski, Šumadijski, Pomoravski, Zaječarski, Zlatiborski, Moravički, Raški, Nišavski, Pirotski , Jablanički, Pčinjski, Severnobanatski, Srednjobanatski i Juznobanatski (Banat).

Minimalni iznos granta je: 300 000€ Maksimalni iznos granta: 500 000€

Odobravanje prijava vrši se od strane okružnih partnerskih organizacija i ovo partnerstvo mora da se sastoji od najmanje tri opštine i / ili regionalne razvojne agencije iz dva registrovana okruga i ta dva okruga moraju biti susedni. Svaki odobreni zahtev podnosi vodeći partner (aplikant) i on je odgovoran za koordinaciju partnerstva (partneri i saradnici). Vodeći partneri za šeme grantova moraju biti opštine ili RRA koje se nalazi u jednom od okruga. Drugim organizacijama, kao što su privredne komore, profesionalna udruženja, preduzetnici, obrazovne i istraživačke institucije itd. takođe mogu učestvovati kao partneri ili saradnici. Treba imati u vidu da je obavezna registracija PADOR za sve kandidate i njihove partnere koji žele da konkurišu.

Rok za prijavu je 08.03.2010.

Adresa za prijavu je:

Delegation of the European Commission to the Republic of Serbia Procurement Unit,

9ti sprat Vladimira Popovica 40/IX

11070 Novi Beograd