Održana obuka za pripremu evropskih projekata u Žablju

Na poziv predstavnika opštine Žabalj, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održali su u prostorijama Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Žabalj obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. Učešće na predavanjima su uzeli predstavnici sektora za finansije opštinske uprave Žabalj, predstavnici obrazovnih institucija, javno komunalnih preduzeća, turističke organizacije opštine, kao i zaposleni u Fondu za razvoj poljoprivrede.

Polaznici obuke su tokom tri dana imali prilike da se informišu i bliže upoznaju sa EU fondovima koji su na raspolaganju institucijama sa teritorije AP Vojvodine, potom i da steknu uvid u procedure za konkurisanje za evropska sredstva. Sama priprema EU projekata obrađena je na interaktivnim radionicama kako bi se polaznici oprobali u pisanju i pripremi određenih delova projektne aplikacije. Cilj obuke je bio da polaznici steknu znanja i veštine kako bi u narednom periodu bili u mogućnosti da samostalno pripreme predloge projekata, a u skladu sa EU pravilima. Stoga su na predavanjima i vežbama polaznici bili upoznati sa alatima i koracima u pripremi predloga projekata kao što su drvo problema, drvo ciljeva, logička matrica itd. Budžetiranje projekta, projektna aplikacija i evaluacija projekata je predstavljena poslednji dan obuke.