Održana obuka za pripremu evropskih projekata u Bačkom Petrovcu

Na poziv predstavnika opštine Bački Petrovac, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održali su u prostorijama opštine Bački Petrovac trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. Obuku su otvorili Ana Tomanova Makanova, potpredsednica skupštine AP Vojvodine, i Pavel Marčok, predsednik opštine Bački Petrovac, koji su istakli važnost ovakvog tipa treninga radi povećanja kapaciteta institucija i organizacija iz Vojvodine za fondove Evropske unije.

Obuka obuhvata niz prezentacija i radionica na kojima su polaznici obuke imali mogućnost da se oprobaju u pripremi evropskih projekata kroz radionice i zadatke, kao i da se bliže upoznaju sa kriterijumima i procedurama za konkurisanje u cilju boljeg korišćenja raspoloživih fondova EU. Cilj obuke je bio da polaznici steknu znanja i veštine kako bi u narednom periodu bili u mogućnosti da samostalno pripreme predloge projekata, u skladu sa pravilima EU. Stoga su na predavanjima i vežbama polaznici bili upoznati sa alatima i koracima u pripremi predloga projekata, kao što su drvo problema, drvo ciljeva, logička matrica, itd. Budžetiranje projekta, projektna aplikacija i evaluacija projekata su predstavljeni poslednji dan obuke. Po završetku obuke polaznicima su uručeni sertifikati od strane Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.