Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za udruženje građana „Srce”

Na zahtev udruženja građana „Srce”, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine održao je tvodnevnu obuku od 5-7. aprila 2017. godine pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ kako bi tematiku projektnog finansiranja približio članovima nevladinog sektora i njihovim volonterima.

Tokom obuke polaznici su imali priliku da se bliže upoznaju sa strukturom i načinom konkurisanja u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2014-2020. sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje dostupne institucijama u AP Vojvodini. Teorijski deo obuke bio je propraćen zadacima koji su realizovani u radnim grupama, gde su polaznici imali prilike da u saradnji sa predavačima razvijaju svoje projektne ideje. Predstavlјeni su alati za razvijanje projektnih ideja, kao što su drvo problema i drvo cilјeva, logička matrica i grupisanje aktivnosti u radne pakete. Takođe, kroz praktičan primer su predstavlјeni neophodni koraci i procedure koje propisuje Evropska unija u vezi sa budžetiranjem projektnih predloga. Po završetku obuke, polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.