Održana obuka ,,Mogućnosti finansiranja putem EU fondova” u Planinarskom savezu Vojvodine

Na zahtev Planinarskog saveza Vojvodine, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je dvodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ kako bi tematiku projekt

Na zahtev Planinarskog saveza Vojvodine, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je dvodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ kako bi tematiku projektnog finansiranja približio članovima organizacije i studentima projektnog menadžmenta koji su bili prisutni kao polaznici obuke.

Tokom obuke polaznici su imali priliku da se bliže upoznaju sa strukturom i načinom konkurisanja u okviru IPA Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014-2020. sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje dostupne institucijama u AP Vojvodini. Takođe, predstavlјeni su i Programi Zajednice koji će biti na raspolaganju aplikantima iz Srbije u narednom evropskom budžetskom periodu. Teorijski deo obuke bio je propraćen zadacima koji su realizovani u radnim grupama, gde su polaznici imali prilike da u saradnji sa predavačima razvijaju svoje projektne ideje. Predstavlјeni su alati za razvijanje projektnih ideja kao što su drvo problema i drvo cilјeva, logička matrica i grupisanje aktivnosti u radne pakete. Takođe, kroz praktičan primer su predstavlјeni neophodni koraci i procedure koje propisuje Evropska unija u vezi sa budžetiranjem projektnih predloga. Po završetku obuke, polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.