Na zahtev opštine Pećinci, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je trodnevnu obuku od 4-6. februara 2015. godine pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ kako bi tematiku projektnog finansiranja približio članovima lokalne samouprave, javnim preduzećima, školama i predstavnicima nevladinog sektora koji su bili prisutni kao polaznici obuke.

Tokom obuke polaznici su imali priliku da se bliže upoznaju sa strukturom i načinom konkurisanja u okviru IPA Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014-2020. sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje dostupne institucijama u AP Vojvodini. Teorijski deo obuke bio je propraćen zadacima koji su realizovani u radnim grupama, gde su polaznici imali prilike da u saradnji sa predavačima razvijaju svoje projektne ideje. Predstavlјeni su alati za razvijanje projektnih ideja kao što su drvo problema i drvo cilјeva, logička matrica i grupisanje aktivnosti u radne pakete. Takođe, kroz praktičan primer su predstavlјeni neophodni koraci i procedure koje propisuje Evropska unija u vezi sa budžetiranjem projektnih predloga. Po završetku obuke, polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.