Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za predstavnike lokalne samouprave u opštini Temerin

Na zahtev lokalne samouprave Temerin i nadležne Agencije za razvoj, predstavnici  Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine održali su trodnevnu obuku od 17-19. maja 2017. godine pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“,  kako bi tematiku projektnog finansiranja približio članovima lokalne samouprave.

Tokom obuke polaznici su imali priliku da se bliže upoznaju sa strukturom i načinom konkurisanja u okviru IPA Instrumenta za pretpristupnu pomoć za period 2014-2020. godina, sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje dostupne institucijama u AP Vojvodini. Teorijski deo obuke bio je propraćen zadacima koji su realizovani u radnim grupama, gde su polaznici imali prilike da u saradnji sa predavačima razvijaju svoje projektne ideje. Predstavlјeni su alati za razvijanje projektnih ideja kao što su drvo problema i drvo cilјeva, logička matrica i grupisanje aktivnosti u radne pakete. Takođe, kroz praktičan primer su predstavlјeni neophodni koraci i procedure koje propisuje Evropska unija u vezi sa budžetiranjem projektnih predloga. Po završetku obuke, polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.